Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

343 7. io Onderwijs (Hoger) . . . 481

344 3 ■ 10 Militaire Zaken 481

345 4 . 10 Tractaten; Luchtvaart . . 482

346 11 . 10 Ministeriële Departementen 485

347 11 . 10 Gemeentebestuur .... 485

348 11 . 10 Invoerrechten en accijnzen 486

349 11 . 10 Militaire Zaken 486

350 13 . 10 Indië (Ned.) 486

351 13-1° Inv- en ouderdomsverz. . 487

352 16 . 10 Invoerrechten en accijnzen 489

353 16 . 10 Omzetbelasting 489

354 23 . 10 Geblokkeerde-markenbelast. 490

355 23 • 10 Scheepvaart 490

356 24 . 10 Kinderbijslagwet .... 491

357 24 . 10 Ongevallenwet 491

358 29 . 10 Onderwijs (Hoger) . . . 491

359 29 . 10 Krankzinnigen en idioten . 492

360 30 . 10 Scheepvaart 492

361 30 . 10 Botermerken 493

362 30 . 10 Arbeid 493

363 1 . 11 Levensverzekeringbedrijf . 494

364 8. 11 Pensioenen en wachtgelden 494

365 8 . 11 Warenwet 497

366 12 . 11 Arbeid 501

367 15. 11 Scheepvaart 501

368 19 . 11 Ouderdomsvoorziening . . 502

369 22 . 11 Rechtsverkeer 502

370 22 . 11 Onteigeningswet .... 503

371 22 . 11 Begr. en rek. (Binnenl. Z.) 503

372 22 . 11 Naturalisatie 503

373 22 . 11 „ 504

374 24 . 11 Geldzuivering 505

375 24 . 11 „ 511

376 24 . 11 „ 512

377 24 . 11 „ 512

378 24 . 11 „ 519

379 24 . 11 >, 520

380 24 . 11 ,, 520

381 22 . 11 Naturalisatie 522

382 22 . 11 „ 523

383 22 . 11 Militaire Zaken; Tropen- en

molestrisico 524

384 22 . 11 Dienstplichtwet 526

385 22 . 11 Suriname en Curagao . . . 526

386 22 . 11 Vervoermiddelen .... 530

387 22 . 11 Tractaten 530

388 22 . 11 Volksgezondheid .... 542

389 24.11 Onderwijs (Hoger) . . . 543

390 24 . 11 Begrotingen en rekeningen 545

391 25.11 Raad van State .... 545

392 25 . 11 Warenwet 527

393 27.11 Invoerrechten en accijnzen;

Motorrijtuigenbelasting . . 546

394 27.11 Militaire Zaken; Rechter¬

lijke macht 547

395 27.11 Militaire Zaken .... 548

396 27.11 Tractaten 549

397 27 . ii*Industriële Eigendom . . 552

398 27.11 Distributiewet 554

399 27.11 Prijsopdr.- en hamsterwet 554

400 27-11 Herverkaveling .... 554

401 28 . 11 Gemeentebestuur .... 565

402 28.11 Nijverheidsonderwijs . . 565

403 29. 11 Gemeentebestuur . . . 566

404 29. 11 Posterij en giro .... 566

405 29.11 Vestigingsw. Kleinbedr. . 566

406 29.11 Pensioenen en wachtg. . . 569

Blz.

407 4 . 12 Tractaten 570

408 4. 12 Scheepvaart . ■ . . . 573

409 4 . 12 Rijksbelastingen .... 573

410 4 . 12-Koophandel 573

411 4.12 Naturalisatie 574

412 4 . 12 Burgerlijk Wetboek . . .574

413 5 • 12 Suriname en Curagao . . 576

414 9 • 12 Visserij ....... 576

415 9 • 12 Jachtwet 576

416 9 . 12 Gemeentebestuur .... 577

417 11 . 12 Inv.- en Ouderd.verz. . . 577

418 11 . 12 Oorlogspleegkinderen . . 577

419 11 • 12 Vervoermiddelen .... 580

420 11 . 12 Pensioenen en wachtg. . . 581

421 12 . 12 Rijksbelasting ..... 587

422 13 . 12 Rijkswegenplan .... 587

423 13.12 Reclass.; Strafrecht . . . sg6

424 13 . 12 Strafrecht 601

425 15.12 Tractaten 603

426 15 . 12 Tracaten; Invoerrechten

en accijnzen 610

427 16.12 Geldzuivering 603

428 16.12 „ ..... 604

429 17.12 Invoerrechten en accijnzen 616

430 18 . 12 Rechterlijke macht . . . 604

431 18 . 12 L.- en Tuinb. ongev.verz. . 607

432 18 . 12 Begrotingen en rekeningen 608

433 18 . 12 „ „ 608

434 18.12 „ „ 608

435 18 . 12 „ „ 608

436 18 . 12 Invoerrechten en accijnzen 608

437 19 • 12 Begrotingen en rekeningen 620

438 19 . 12 Tractaten; Invoerrechten

en accijnzen 620

439 19 . 12 Tractaten; Invoerrechten

en accijnzen 630

440 19. 12 Zuiveringsbesluit . . . .632

441 20 . 12 Begrotingen en rekeningen 635

442 20 . 12 Visserij 635

443 20. 12 „ 635

444 20. 12 ,, 639

445 22 . 12 Volksgezondheid .... 644

446 22 . 12 Inkwartieringswet . . . 644

447 23 . 12 Tractaten; Invoerrechten

en accijnzen 645

448 23 . 12 Rechtsherstel overheids¬

personeel 646

449 24 . 12 Begrotingen en rekeningen 646

450 24 . 12 Vijandelijk Vermogen . . 646

451 24 . 12 Dienstplicht 647

452 24 . 12 Tractaten 647

453 24 . 12 Begrotingen en rekeningen 648

454 24. 12 Onderwijs (Hoger) . . . 648

455 24 . 12 Arbeidsovereenkomsten . . 648

456 30 . 12 Geldzuivering 656

457 30. 12 „ 656

458 30. 12 „ 658

459 24 . 12 Raad van State .... 658

460 29 . 12 Vervoermiddelen .... 659

461 30 . 12 Dienstplicht 659

462 30 . 12 Begrotingen en rekeningen 659

463 30. 12 „ „ 659

464 30. 12 „ „ 659

465 30. 12 „ „ 660

466 30 . 12 Dienstplicht 660

467 30 . 12 Zuiveringsbesluit .... 660

468 30 . 12 Volkshuisvesting .... 663

Sluiten