Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

STAATSBLAD 1948 I 122—1 277 + AANVULLENDE OPGAVE

Datum Datum

jsj°. van wet, van Verkorte inhoud

besluit uitgifte

beschikking

I 120 31 Mrt '48 14 Mei '48 Wijz. leerplan gymnasia.

121 31 „ '48 14 „ '48 Wijz. leerplan H.B.S.

122 2 April '48 23 April '48 Voorziening kasgeld Ind. dienst h.t.1.

123 2 „ '48 4 Mei '48 Wijz. begroting 1946 Zevende Hfdstuk A.

124 2 „ '48 13 April '48 Naturalisatie T. M. S. Bielski e.a.

125 2 „ '48 13 „ '48 Sociale verzekering gedetineerden.

126 2 " '48 13 „ '48 Naturalisatie E. D. Blogg e.a.

127 2 ,, '48 23 „ '48 Wijz. en aanv. Middelbaar-onderwijswet.

128 2 '48 23 ,, '48 Wijz. en aanv. Hoger-onderwijswet.

129 2 „ '48 14 Mei '48 Goedkeuring verdrag Ned.—Frankrijk betr.

culturele en intellectuele betrekkingen.

130 2 „ '48 30 April '48 Aanwijzing attributen visitatieposten.

131 3 „ '48 23 „ '48 Begroting 1948 Achtste Hoofdstuk A.

132 6 „ '48 30 „ '48 Beschikking op beroep van J. Sterkens.

133 7 '48 30 „ '48 Formulier aangiftebiljet vermogensbelasting.

134 7 „ '48 16 „ '48 A.M. v. B. in zake voogdijraden.

135 7 „ '48 16 „ '48 Wijz. Psychopathenreglement.

136 8 ,, '48 23 „ '48 Vergoeding reiskosten leden Staten-Generaal;

vergoeding verblijfkosten leden Eerste K.

137 8 „ '48 4 Mei '48 Goedkeuring overeenkomst Nederland—

België—Luxemburg, i.z. belasting op wijn.

138 8 „ '48 11 „ '48 Wijz. art. 5. Bedrijvenwet.

139 8 „ '48 30 April '48 Inwerkingtreding H 445 (geneeskundige en

tandheelkundige' voorziening burgerbev.)

140 8 „ '48 4 Mei '48 Wijz. begroting 1946 Dertiende Hoofdstuk.

141 8 „ '48 30 April '48 Regelen i.z. pensioen militairen Konink¬

lijke Landmacht.

142 8 „ '48 30 „ '48 Regelen i.z. bevordering officieren en res.

officieren Koninklijke Landmacht.

143 8 „ '48 4 „ '48 Begroting 1948 Achtste Hoofdstuk B.

144 9 „ '48 18 Mei 48 Begroting 1948 Zuiderzeefonds.

145 9 ,, '48 18 „ '48 Begroting 1948 Negende Hoofdstuk B.

146 9 „ '48 18 „ '48 Begroting 1948 P.T.T.

147 9 „ '48 23 April '48 Intrekking G 233 (Commissie-Generaal).

148 9 „ '48 4 Mei '48 Schorsing besluit betr. gemeente Smilde.

149 12 „ '48 30 April '48 Wijz. K.B. bed. in art. 52 Land- en Tuin-

bouwongevallenwet 1922.

150 12 „ '48 30 „ '48 Wijz. K.B. bed. in art. 29 Ongevallenw. 1921.

151 14 „ '48 15 „ '48 Bezoldiging Politie 1948.

Sluiten