is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ua. iuiij Datum

van wet, van Verkorte inhoud

besluit of uitgifte beschikking

510 25 Nov. '48 29 Nov. '48 Samenvoeging Breukelen—Nijenrode er:

Breukelen—St. Pieters.

511 25 „ '48 17 Dec. '48 Begroting 1948 Tweede Hoofdstuk A.

512 25 " '48 17 „ '48 Onteigening in Vries.

513 25 ,, '48 10 ,, '48 Herziening regeling provinciale financiën.

514 25 " '48 24 ,, '48 Wederinvoering totalisator.

515 27 '48 1 Febr. '49 Goedkeuring van door het Hoofd v. d.

Scheepvaartinspectie gestelde eisen.

516 29 „ '48 j 4 Jan. '49 Bekendmaking Verdrag betr. repatriëring

schepelingen.

517 30 ,, '48 7 Dec. '48 Salarisbesluit M.N.O.

518 30 " '48 7 ,, '48 Salarisbesluit L.N.O.

519 30 ]] '48 4 Jan. '49 Bekendmaking verdrag tussen Ned. België,

Frankrijk, Luxemburg, Groot Brittannië en Noord-lerland.

520 1 Dec. '48 24 Dec. '48 Begroting 1949 Eerste Hoofdstuk.

521 1 >; '48 24 „ '48 Begroting 1949 Zevende Hoofdstuk Al.

522 1 " '48 24 „ '48 Begroting 1949 Zevende Hoofdstuk A2.

523 i " '48 24 ,, '48 Begroting 1949 Veertiende Hoofdstuk.

524 1 " '48 14 Jan. '49 Middelenwet 1949.

525 1 " '48 17 Dec. '48 Begroting 1949 Tweede Hoofdstuk.

526 1 " '48 4 Jan. '49 Goedkeuring overeenkomst betr. de oprich¬

ting van een internationaal Octrooibureau.

527 1 '48 30 Dec. '48 Hei nieuwde i.w.tr. art. Distributiewet 1939.

528 1 " '48 30 „ '48 Hernieuwde i.w.tr. Prijsopdrijvings- en Ham-

sterwet 1939.

529 1 j; '48 21 „ '48 Wettelijke voorziening n.a.v. H 63 en H 90.

530 1 " '48 21 ,, '48 Wettelijke voorziening n.a.v. I 76.

531 i " '48 4 Jan. '49 Goedkeuring verdrag betr. de uitoefening

v. d. geneeskunst i. d. grensgemeenten.

532 1 „ '48 4 „ '49 Wijz. Octrooiwet 1910.

533 i " '48 14 Dec. '48 Goedkeuring algem. begroting 1947 Indo¬

nesië.

534 i f> '48 4 Jan. '49 Bekendmaking Verdrag tot regeling walvis¬

vangst.

535 7 i; '48 11 „ '49 Inrichting Rijkswaterstaatsdienst.

536 7 " '48 11 „ '49 Bekendmaking luchtvaartovereenkomst

Nederland en China.

537 8 „ '48 30 Dec. '48 Wijz. academisch statuut.

538 9 " '48 24 „ '48 Uitvoering Vleeskeuringswet.

539 9 '48 11 Jan. '49 Bekendmaking herziene Unie-Verdrag tot

bescherming industriële eigendom.

540 10 „ '48 24 Dec. '48 Verlenging privilege v. d. Surinaamse

Bank om als circulatiebank in Suriname werkzaam te zijn.