Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vierde tot dat van Binnenlandse Zaken;

de vijfde tot dat van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;

de zesde tot dat van Financiën;

de zevende tot dat van Marine;

de achtste tot dat van Oorlog;

de negende tot dat van Wederopbouw en Volkshuisvesting; de tiende tot dat van Verkeer en Waterstaat;

de elfde tot dat van Economische Zaken;

de twaalfde tot dat van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; de dertiende tot dat van Sociale Zaken;

de veertiende tot dat van Overzeese Gebiedsdelen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Amsterdam, 3 Januari 1948.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

WITTEMAN.

De Minister van Justitie,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Uitgegeven de drie en twintigste Januari 1948.

De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.

Sluiten