Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Marine van 13 September 1947 no. 67992/38630;

Verkeer en Waterstaat van 25 November 1947, Directoraat-Generaal van Scheepvaart van no. 14882 letter Kab/1006/1006/1;

Overzeese Gebiedsdelen van 4 December 1947 no. 10;

Oorlog van 18 December 1947, Geheim Litt. Z. 214;

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 30 December 1947, no. 58694 Kabinet;

Overwegende,

dat het gewenst is Ons besluit van 16 Maart 1944, houdende instelling van het „Oorlogs-Herinneringskriiis" (Staatsblad E 16), zoals dit sindsdien is gewijzigd en aangevuld, te herzien en opnieuw vast te stellen.

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen:

Ingesteld wordt het „Oorlogs-Herinneringskruis", waaraan kunnen worden verbonden „Gespen voor Krijgsverrichtingen".

Het „Oorlogs-Herinneringskruis" wordt door of namens Onze betrokken Minister toegekend aan:

1. militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden;

2. Nederlanders en Nederlandse onderdanen, die in het belang der geallieerde oorlogvoering en onder oorlogsomstandigheden dien-

JSE SLVJ T van 6 Januari 1948, houdende vaststelling van nieuwe bepalingen betreffende het Oorlogs-Herinneringskruis.

Artikel 1

Artikel 2

(No. I 6)

Sluiten