Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbevolen, dat de in kolom VIII ten aanzien van beplantingen voorkomende aantekeningen moeten worden geschrapt, kan ik mij derhalve niet verenigen.

Naar mijn mening zullen deze aantekeningen gehandhaafd moeten worden.

Voor het overige stem ik met de door de Afdeling voorgedragen beslissingen in, behoudens een kleine verduidelijking in de motivering omtrent de niet-openbaarheid van het onverharde gedeelte van de Blindeweg I, no. 9 van de legger.

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij mitsdien Uwer Majesteit in overweging te geven het hierbijgevoegde, met betrekking tot de onderhoudsplicht der beplanting in laatstbedoelde zin opgemaakte ontwerpbesluit te bekrachtigen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. VOS.

Sluiten