Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. I 47) BEShUXT van 9 Februari 1948 tot

schorsing van het besluit van de Raad der Gemeente Zandvoort dd. 20 Januari 1948, in zake het houden van een interpellatie over woningvordering en -verdeling.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 2 Februari 1948, No. 1141, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurszaken, tot schorsing van het besluit van de raad der gemeente Zandvoort, d.d. «20 Januari 1948, No. 1 (5), waarbij toestemming werd verleend tot het houden van een interpellatie over „woningvordering en -verdeling" in de ruimste zin;

Overwegende, dat het wenselijk is, hangende het verzoek naar de vraag, of dat besluit in strijd is met de wet, de werking daarvan te voorkomen;

Gelet op de artikelen 185—187 der Gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

bovenvermeld besluit van de Raad der gemeente Zandvoort, d.d. 20 Januari 1948, No. 1 (5) te schorsen tot 1 Januari 1949.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Loo, 9 Februari 1948.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

WITTEMAN.

Uitgegeven de zeven en twintigste Februari 1948.

De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.

Sluiten