is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. I 48) BESLUIT van 9 Februari 1948 tot

nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 5 Juni 1920, Staatsblad No. 285, houdende uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet, Staatsblad 1919, No. 524.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 11 November 1947, no. 1165 E/dossier 3, Afdeling Volksgezondheid;

Gelet op de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, no. 524);

De Raad van State gehoord (advies van 9 December 1947, no. 30);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken van 30 Januari 1948, no. 1347 E/dossier 3, Afdeling Volksgezondheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen als volgt:

Artikel 1

De navolgende besluiten van de Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, waarvan de voorlopige schorsing, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Besluit Bezettingsmaatregelen (Staatsblad no. E 93), werd opgeheven bij artikel 1 van Ons besluit van 25 Maart 1946 (Staatsblad no. G 70), houdende de vaststelling van een regeling betreffende de verbindende kracht van enige bezettingsregelingen betreffende de vleeskeuring, vervallen:

1°. het besluit van 9 Augustus 1941 (Nederlandse Staatscourant van 28 Augustus 1941, no. 167) tot wijziging van artikel 59 van