Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

Hoofd van administratie.

In bijlage B I:

In groep 3a, vervalt de afdeling Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, met hetgeen daaronder is vermeld.

g. In bijlage A I:

In schaal 65, afdeling Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, vervalt onder het onderdeel Rijksuniversiteiten en Technische Hogeschool het ambt van Plantsoenchef te Groningen *), met de daarbij behorende noot aan de voet van de bladzijde en wordt in plaats daarvan opgenomen het ambt van: Plantsoenchef.

h. In bijlage A I:

In schaal 65, afdeling Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, wordt als laatste inschrijving opgenomen:

Rijksakademie 'voor beeldende kunsten.

Technisch assistent.

i. Na schaal 10 en hetgeen daaronder is vermeld, wordt het navolgende opgenomen:

SCHAAL 10a.

f 864—f 1584, 11 jaar.

5 jaarlijkse verhogingen van f 72.

2 tweejaarlijkse verhogingen van f 144.

1 tweejaarlijkse verhoging van f 72.

Binnenlandse Zaken.

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie.

Kantoorhouder 5e klasse *), met een noot aan de voet van de betreffende bladzijde, welke gelijk is aan de tweede alinea van de noot welke thans is geplaatst bij het ambt van kantoorhouder van een hulpkantoor der 3e klasse a in schaal 20.

Na schaal 24 en hetgeen daaronder is vermeld, wordt het navolgende opgenomen:

Sluiten