Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAL 22—23

Verkeer en Waterstaat.

Koninklijk Nederlands meteorologisch instituut. Concierge.

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. Concierge te Haarlem.

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Staatsbosbeheer.

Concierge.

Sociale zaken.

Arbeidsinspectie en inspectie van de havenarbeid. Concierge.

Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening.

Concierge.

SCHAAL 23.

Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat.

Hulpbrugmeester.

Hulpsluismeester bij de Mallegatsluis.

Dintelsas.

Marken.

Scheveningen.

Stavoren.

Texel.

Vlieland.

Wieringen (De Haukes). Zijpe.

Kantonnier-2e havenmeester te Terschelling.

Dienst der Zuiderzeewerken. Hulpsluismeester te Den Oever. *)

Kantonnier-havenmeester te j ^eezand (gem. Wonseradeel)

' Oude Zeug (gem. Medemblik).

Dienst van de Noordoostpolderwerken. Kantonnier-havenmeester.

Kantonnier-havenmeester te

*) In dit ambt wordt na 1 October 1935 geen nieuwe functionaris aangesteld .

Sluiten