Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAL 33

Wederopbouw en Volkshuisvesting.

Centrale directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting. Tekenaar 2e klasse.

Rijksdienst voor het nationale plan.

Tekenaar 2e klasse.

Rijksgebouwendienst.

Tekenaar 2e klasse.

Verkeer en Waterstaat. Rij ksverkeersinspectie.

Klerk. *)

Tekenaar.

Raad voor de scheepvaart.

Administratief ambtenaar 2e klasse. *)

Rijkspostspaarbank.

Klerk. *)

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie.

Klerk bij het hoofdbestuur. *)

Klerk bij de postcheque- en girodienst. *)

Tekenaar.

Dienst van de Noordoostpolderwerken.

Tekenaar.

Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater. Bureelambtenaar 2e klasse. *)

Economische zaken.

Rijksdienst voor technische voorlichting aan de nijverheid. Administratief ambtenaar. *)

Rijksbureau voor onderzoek van handelswaren. Administratief ambtenaar 2e klasse.

Octrooiraad en bureau voor de industriële, eigendom Administratief ambtenaar. *)

*) Zie tweede noot op blz. 94.

Sluiten