Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dienst Magazijnmeester.

Magazij nmeester.

Geneeskundige dienst van de Koninklijke landmacht. Hoofd van de keuken.

Verkeer en Waterstaat. Scheepvaartinspectie. Adspirant-seheepsmeter bij de dienst der scheepsmeting.

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. Chef-expediteur aan het magazijn van postzegels.

SCHAAL 66.

Marine.

Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. Machinedrijver bij het Loodswezen.

SCHAAL 67.

Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat.

Hulpsluismeester te IJmuiden. Rijksonderhavenmeester-gezagvoerder te Rotterdam.

^ Belfeld.

Sluis- en stuwmeester te j p™^0nd.

r Sambeek

SCHAAL 65—67

Oorlog.

van de kwartiermeester-generaal.

Topografische dienst.

Sluiten