Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAAL 179—181

SCHAAL 179.

Financiën.

Belastingdienst.

Controleur van de waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken aan een kantoor der 2e klasse.

Verkeer en Waterstaat.

Rij kswaterstaat.

Rijkshavenmeester te Rotterdam.

Havenmeester te Terneuzen.

Hoofdopziener bij de stoompontveren over het Xoordzeekanaal. Hoofdwerktuigkundige bij de gekanaliseerde Maas e.a. Hoofdwerktuigkundige te IJmuiden.

SCHAAL 180.

Marine.

Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting. Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden ten dienste van het loodswezen.

Economische zaken.

Octrooiraad en bureau voor de industriële eigendom. Bibliothecaris.

SCHAAL 181.

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

Koninklijke Nederlandsche akademie van wetenschappen. TToofd van administratie.

Economische Zaken.

Staatstoezicht op de mijnen.

Mijntechnisch ambtenaar.

Sociale zaken.

Hoge raad van arbeid.

Adj unct-secretaris.

Rijksverzekeringsbank.

Agent.

Sluiten