Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

237 Kosten der Commissie inzake wateronttrekking aan de

bodem / 2 500

238 Opmetingen en waarnemingen 177 500

239 Stichting van boerderijen op woeste gronden .... Memorie Onderafdeling X. BOSWEZEN EN JACHT .... 5 462 598 Paragraaf 1. Algemeen 219 855

240 Personeelsuitgaven 25 805

241 Bijdrage aan Economische Zaken in de kosten van gemeenschappelijk personeel 2 810

242 Algemene uitgaven 10 740

243 Aanschaffingen van meubilair 800

244 Schadeloosstellingen, als bedoeld in artikel 71 der Jachtwet 1923 Memorie

245 Overige uitgaven betreffende de Boswet 175 250

246 Subsidiën en andere uitgaven in verband met de bescherming van de land-, tuin- of bosbouw, of de pluimveehouderij tegen schadelijke diersoorten 4 450

Paragraaf 2. Staatsbosbeheer 5 242 743

247 Personeelsuitgaven ƒ 1 226 510

Hiervan komt ten laste van

Hoofdstuk VI 45 000

zodat wordt uitgetrokken 1 181 510

248 Algemene uitgaven ƒ 505 128

Hiervan komt ten laste van

Hoofdstuk VI . . . 24 617

zodat wordt uitgetrokken 480 511

249 Exploitatie-uitgaven 3 324 337

250 Kosten in verband met de voorbereiding der samenstelling van een bosstatistiek 25 000

251 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 163 385

252 Aankoop- en annuïteiten ter zake van vroegere aankoop van vast goed ter afronding of uitbreiding van het Staatsbosbezit, afkoop van lasten, drukkende op aange-

1 kochte gronden 25 000

253 Bijdrage aan de Centrale Dienst der Economische controle (Cedec) voor verleende diensten inzake naleving Rapverbod 35 000

254 Subsidie voor wetenschappelijke proefnemingen op het gebied van de bosbouw op het Pinetum Schovenhorst

onder Putten 8 000

Sluiten