Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

275 Algemene uitgaven ƒ 18142

276 Visserijstatistiek, verslagen en onderzoekingen .... 15 000

277 Uitgaven in het buitenland ten behoeve van de zalmrijkdom der rivieren en reiskosten van de ambtenaren, belast met het toezicht op de loslatingen van jonge zalmpjes 5 000

278 Aanschaffingen van meubilair 480

279 Commissiën en adviezen 2 500

280 Subsidie aan de Vereniging „Het Nederlands Visserijproefstation" 20 000

281 Subsidie aan de Nederlandse Heidemaatschappij voor het nemen van proeven met het kweken en loslaten van

jonge zalmpjes in Nederland 2 000

282 Bevordering van de visserij en de visserij nijverheid . . 230 500

283 Doden van zeehonden 100

284 Kosten van het opruimen van wrakken buiten het

vaarwater gelegen, die hinderlijk liggen voor de visserij 1 000

285 Permanente Internationale Raad voor het onderzoek

der zee te Kopenhagen 30 000

286 Subsidie aan de Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit tot het uitrusten van een hospitaalschip voor zeevissers 10 000

Onderafdeling II. INSPECTIE 422 818

287 Personeelsuitgaven 256 000

288 Algemene uitgaven 51 818

289 Onderhoud en exploitatie van duurzame hulpmiddelen 115 000

Onderafdeling III. RIJKSINSTITUUT VOOR

VISSERIJONDERZOEK 108 082

290 Personeelsuitgaven 86 000

291 Algemene uitgaven 12 182

292 Aanschaffingen van technische installaties en materieel 9 900

Sluiten