Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9

1 Dit besluit kan worden aangehaald als „Besluit Bestrijding Aspergevlieg 1948" met bijvoeging van het nummer van het Staatsblad, waarin het verschijnt.

2. Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van zijn afkondiging in het Staatsblad.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 16 Maart 1948.

WILHELMINA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

Uitgegeven de drie en twintigste Maart 1948.

De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.

Sluiten