Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING III. GAVEN.

OVERIGE UIT-

Artikel 38. Rente van de kapitalen ingeschreven in het Grootboek voor den Wederopbouw

Artikel 39. Rente van de kapitalen ingeschreven in het Grootboek voor den Rijn- en Binnenvaart

Artikel 22. 3 % Grootboekschuld 1946

Artikel 23. Rente en kosten van opgenomen langloopende credieten in buitenlandsch geld, afgesloten krachtens het Koninklijk besluit van 13 September 1945 (Staatsblad no. F 174)

Onderafdeeling II. Amortisatie en aflossing.

Artikel 25. Amortisatie en aflossing .

AFDEELING II. KASVOORZIENINGEN.

Artikel 27. Rente en kosten van schatkistpapier

Artikel 28. Rente en kosten van opgenomen kortloopend crediet in buitenlandsch geld, met onderpand van goud

Artikel 30. Rente over in 's Rijks schatkist aanwezige gelden van Staatsbedrijven

Artikel 31. Rente over het zich in 's Rijks schatkist bevindende tegoed van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

wordt verminderd met:

f 245 666,—

en mitsdien gebracht op:

f 16 754 334,

4 000 000 — in i;,i7 koa

114 958,-

44 421 389,-

2 035 596,—

168 580,-

9fin eru QOO

1 na niQ i

1 cnn snA

~ ~

1 QQ1 AOn

50 000,—- Memorie.

2 262 436,— 15 537 564,272 740,— 427 260,—

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST. Gevestigde schuld.

Artikel 45. Aflossing van opgenomen langloopende credieten in buitenlandsch geld, afgesloten krachtens het Koninklijk besluit van 13 September 1945 (Staatsblad n°. F 174) .

wordt verminderd

met:

en mitsdien gebracht op:

i 234 000,— f 3 714 000,-

Sluiten