Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

153 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst ƒ 10 279 650 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet {Staatsblad 1927, n°. 259).

154 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 16 461 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet [Staatsblad 1927, n°. 259).

Paragraaf 2. Bureau aanleg, beheer en onderhoud van vliegvelden

4 562 000

155 Algemene uitgaven 432 000

156 Onderhoud, verving en herstelling aan militaire gebouwen, werken, terreinen, start- en rol-

banen / 4 175 000

waarvan komt ten laste van derden . . . 290 000

zodat wordt uitgetrokken 3 885 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

157 Nieuwe gebouwen c.a ƒ 3 975 000

waarvan komt ten laste van de Kapitaal-

dienst 3 730 000

zodat wordt uitgetrokken 245 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet [Staatsblad 1927, n°. 259).

158 Aanbouwen bij en in belangrijke mate wijzigen van gebouwen, werken, terreinen enz ƒ 1 790 000

waarvan komt ten laste van de Kapitaal-

dienst 1 790 000

zodat wordt uitgetrokken Nihil

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet [Staatsblad 1927, n°. 259).

159 Kosten, voortvloeiende uit de Luchtvaartwet / 60 000

waarvan komt ten laste van de Kapitaal -

dienst 60 000

zodat wordt uitgetrokken Nihil

Sluiten