is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. I 132) BESLUIT van 6 April 1948,

a. tot niet-ontvankelijkverklaring van J. Sterkens voor wat betreft zijn beroep tegen het hem als burgemeester der gemeente Beek (N.B.) verleende ontslag;

b. tot vernietiging van het aan J. Sterkens verleende ontslag als ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Beek (N.B.).

Wu WI L H E L M I N A, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op het beroep, ingesteld door J. Sterkens, oudburgemeester van de gemeente Beek (N.B.);

a. tegen de beschikking van Onze toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken van 9 Januari 1946, no. 4921, Afdeling B.B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken), waarbij aan appellant met ingang van dezelfde datum eervol ontslag, als bedoeld in artikel 1, sub a, van Ons besluit van 10 October 1945, Staatsblad No. F. 221, is verleend als burgemeester der gemeente Beek (N.B.) en tegen de beschikking van Onze toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken van 17 Maart

1947, no. 530, Afdeling B.B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken), waarbij is bepaald, dat in het besluit van 9 Januari 1946 in plaats van de woorden: „als burgemeester der gemeente Beek (N.B.)" wordt gelezen „als burgemeester en als ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Beek (N.B.)";

b. subsidiair tegen de beschikking van Onze toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken van 17 Maart 1947, no. 530, Afdeling B.B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken), waarbij aan appellant eervol ontslag is verleend als ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Beek (N.B.);

De Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen van 18 Juli 1947, nr. 1363, en van 18 Februari

1948, nr. 1363 ('47)/63);

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 17 Maart 1948, nr. 491, Afdeling B.B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken);