Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Omschrijving Tarief

B. andere hl fr. 1652

of f 100 —

b. Honingdrank en andere:

1. mousserende hl fr. 4200

of f254,24

2. niet mousserende:

A. in verpakkingen inhoudende meer dan 2 liter .... hl fr. 600 ')

of f 36,32i)

B. andere hl fr. 1652

of f 100,—

Aantekeningen: 1. Het product van de gisting van rozijnen of van krenten met water valt eveneens onder post 156è.

2. Gegiste dranken van post 156, welke volgens de alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een temperatuur van 15° Celsius, een hogere sterkte hebben dan 15 graden, worden aangemerkt en belast als Gedistilleerde dranken van post 157. Is die sterkte hoger dan 21 graden, dan worden ze aangemerkt en belast als Likeuren van post 159.

') Indien de hierbedoelde dranken volgens de alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een temperatuur van 15° Celsius, een sterkte hebben van meer dan 12 graden, is voor elk 1/10 graad boven 12 graden, een aanvullend recht verschuldigd van fr. 11,60 of f 0,70 per hectoliter.

Artikel 2

De Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Nederland heffen van de dranken welke op hun respectievelijk grondgebied verkregen worden door gisting van sap of most van vruchten, met of zonder toevoeging van water of suiker, en welke volgens de alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een temperatuur van 15 graden Celsius, geen hogere sterkte hebben dan 15 graden, een accijns van fr. 600 of f 36,32 per hectoliter.

Indien bedoelde dranken volgens de alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een temperatuur van 15 graden Celsius, een sterkte hebben van meer dan 12 graden, is voor elk 1/10 graad boven 12 graden, een aanvullende accijns verschuldigd van fr. 10,60 of f0,64 per hectoliter.

De bevoegde Ministers kunnen, op voorstel van de Administratieve Raad voor de Douaneregelingen, onder de nodige door hen te

Sluiten