Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

23 Algemene uitgaven / 150 700

24 Nederlandse Aankoopcommissie in Amerika (N.P.C.). . 100 000

25 Subsidies en bijdragen in verband met proefnemingen . 1 194 123 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927 n°. 259).

26 Subsidie aan de Hoofdcommissie voor de Normalisatie . 10 000

27 Vergoeding voor gevorderde schepen Memorie

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n". 259).

28 Afwikkeling van vóór 10 Mei 1940 gesloten contracten Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

29 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de

dienst ƒ 437 000

waarvan komt ten last© van de Indische

begroting 175 000

zodat wordt uitgetrokken 262 000

Onderafdeling II. SCHEPEN EN VAARTUIGEN 48 651 790 Paragraaf 1. Aanbouw en aanschaffing 2 500 000

30 Aanbouw en aanschaffing f 22 300 000

waarvan komt ten laste van de buitengewone dienst 19 800 000

zodat wordt uitgetrokken ~ ~ " ~ " f 2 500 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

Paragraaf 2. Rijkswerf te Den Helder s 232 420

31 Personeelsuitgaven 4 375 420

32 Materiële uitgaven 177 qoo

33 Materialen voor het bedrijf 2 455 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

34 Gebouwen en terreinen ƒ 1 045 000

waarvan komt ten laste van de buitengewone dienst 550 000

zodat wordt uitgetrokken ! ~ ~ " ~ 495 qqq

Aanbouw, inrichting en huur van gebouwen en dergelijke en daarmede verband houdende uitgaven.

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

Sluiten