Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

95 Algemene uitgaven ƒ 106150

96 Waterleiding te Terschelling 1 OGC

97 Tegemoetkomingen voor geleden verliezen bij zeerampen en vergoedingen aan loodsen, tengevolge van weersomstandigheden medegenomen naar zee 1 400

Onderafdeling II. LOODSWEZEN 3 563 490

98 Personeelsuitgaven 2 399 590

99 Algemene uitgaven 220 000

100 Voeding en verpleging 167 000

101 Loods- en afhaalvaartuigen ƒ 3 036 000

waarvan komt ten laste van de buitengewone dienst 2 500 000

zodat wordt uitgetrokken 536 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

102 Huur van sleepboten en andere vaartuigen 175 000

103 Gebouwen en terreinen ƒ 213 000

waarvan komt ten laste van de buitengewone dienst 150 000

zodat wordt uitgetrokken 63 000

104 Scheepsdiepgangmeting Memorie

105 Uitmonsteringsstukken 1500

106 Subsidies aan loodssociëteiten 1 400

Onderafdeling III. BETONNING, BEBAKENING, VERLICHTING EN ZEEMERKEN 2 450 485

107 Personeelsuitgaven 922 485

108 Algemene uitgaven 49 000

109 Voeding en verpleging 50 000

110 Betonnings- en verlichtingsvaartuigen;

lichtschepen ƒ 1 180 000

waarvan komt ten laste van de buitengewone dienst 600 000

zodat wordt uitgetrokken 580 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

Sluiten