is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

380 Subsidie aan de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties / 7 000

381 Subsidie aan de Stichting „Veilig Tehuis" 30 000

382 Subsidie ter bevordering van het werk ten behoeve van

de niet-georganiseerde jeugd 1 500 000

Onderafdeling III. ALGEMENE ZAKEN 665 000

383 Subsidiën ten behoeve van Volkshogescholen en dergelijke 120 000

384 Subsidiën aan Volksuniversiteiten 20 000

385 Subsidiën aan openbare leeszalen en bibliotheken . . 455 000

386 Subsidie aan de Centrale Vereniging Opbouw Drenthe 25 000

387 Overige subsidiën 45 000

Onderafdeling IV. LICHAMELIJKE OPVOEDINGEN SPORT 494 832

Paragraaf 1. Toezicht 35

388 Personeelsuitgaven 31 126

389 Algemene uitgaven 4 600

Paragraaf 2. Centraal instituut voor opleiding van

sportleiders 337106

390 Personeelsuitgaven 178 906

391 Algemene uitgaven 51 200

392 Rijksbeurzen Memorie

393 Overige uitgaven voor het centraal instituut voor opleiding van sportleiders 152 000

394 Aanschaffing materiaal 15 000

Paragraaf 3. Overige uitgaven betreffende de lichamelijke opvoeding en de sport

395 Subsidiën aan gemeenten, bedoeld als bijdragen in de kosten van de jaarwedden van gemeentelijke ambtenaren voor de lichamelijke opvoeding en de sport buiten schoolverband

396 Kosten verbonden aan cursussen voor gemeentelijke ambtenaren en consulenten, voor zover werkzaam op het gebied der gemeentelijke bemoeiingen met de lichamelijke opvoeding en de sport buiten schoolverband 2 000

397 Subsidiën aan onder Rijkstoezicht door de Sportbonden of andere lichamen te organiseren regionale cursussen

voor sportleiders 2® OM

398 Subsidie aan de Federatie van bureaux voor medische sportkeuring in Nederland 10 000