is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

399 Bijdrage in de kosten voor de instelling van een vaardigheidsdiploma Memorie

400 Subsidie aan het Nederlands Olympisch Comité ter bebestrijding van kosten verbonden aan de voorbereiding en uitzending van Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen Memorie

AFDELING XI. BUITENLANDSE BETREKKINGEN ƒ 177 254 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER 17 254

401 Personeelsuitgaven yj 254

Onderafdeling II. CULTURELE INSTELLINGEN

IN HET BUITENLAND 160 000

402 Personeelsuitgaven van vertegenwoordigers op cultureel

gebied in het buitenland 55 000

403 Algemene uitgaven van vertegenwoordigers op cultureel

gebied in het buitenland 55 000

404 Subsidie aan culturele instituten Memorie

405 Kosten van de Technische Commissie, bedoeld bij artikel 2 van het tussen Nederland en België gesloten verdrag betreffende culturele en intellectuele betrekkingen tussen beide landen 20 000

406 Kosten van de Technische Commissie, bedoeld bij artikel 2 van het tussen Nederland en Frankrijk gesloten verdrag betreffende culturele en intellectuele betrekkingen tussen beide landen 30 000

407 Kosten voortvloeiende uit het culturele en intellectuele ontwerp-verdrag met Engeland Memorie

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST . . ƒ 8 251000

1. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER 3 089 000

2. KAPITAALSUITGAVEN 5162 000

1. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. . . 3 089 000 AFDELINGEN:

I MINISTERIE 509 000

II LAGER ONDERWIJS 5 000

VI OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING . 2 500 000

IX PERS 75 000