Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gewijzigd en welke slechts in de Engelse en de Franse taal zijn opgesteld, zijn de Engelse en de Franse tekst van de Bijlage gelijkelijk authentiek, terwijl de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst daarvan vertalingen zijn.

Een gewaarmerkt afschrift van dit Protocol met de Bijlage wordt door de Secretaris-Generaal gezonden aan alle Staten, welke 1 artij zijn bij de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen van 23 Januari 1912, 11 Febru«MM Februari 1925, 13 Juli 1931, 27 November 1931 en -b Juni 193b, alsmede aan alle Leden van de Verenigde Naties en aan de in Artikel IV vermelde Staten, welke niet lid zijn.

TEN 13LIJKE WAARVAN de Ondergetekenden, behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend namens hun respectieve Regeringen op de datum, welke naast hun respectieve handtekeningen staat.

GEDAAN te Lake Success, New York, de elfde December van het jaar negentien honderd zes en veertig.

Sluiten