Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Govert Ginsberg, geboren te Grossendorf, Rahden (Duitsland) 4 September 1909, advocaat, wonende te Willemstad (Curagao);

5°. Erich Hollander, geboren te Eschweiler (Duitsland) 24 December 1897, koopman, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

6°. Ferdinand Hörmann, geboren te Wenen (Oostenrijk) 19 Mei

1912, landbouwer, wonende te Ruinen, provincie Drenthe;

7°. Erwin Erie Klant, geboren te Breda (Noordbrabant) 26 September 1912, dierenpark-exploitant, wonende te ValkenburgHouthem, provincie Limburg;

8°. Jan Konieczny, geboren te Heerlen (Limburg) 29 Januari 1914, kantoorbediende, wonende te Heerlen, provincie Limburg;

9°. Stephanus Gerardus Lucassen, geboren te Hillegersberg, thans gemeente Rotterdam (Zuidholland) 4 Augustus 1885, R..-K. priester, wonende te Maastricht, provincie Limburg; 10°. Giuseppe Pasquale Magnani, geboren te Pontito, gemeente Vellano (Italië) 18 April 1889, beeldenmaker, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

11°. Wilhelmus Hendricus van der Meer, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 23 Februari 1888, electro-technicus, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland;

12°. Walter Miinker, geboren te Daalbriicken (Duitsland) 22 Augustus 1911, stoker, wonende te Voorschoten, provincie Zuidholland;

13°. Johannes Leonard Spering, geboren te Schüttorf (Duitsland) 18 September 1885, fabrieksdirecteur, wonende te Zwolle, provincie Overijssel;

14°. Laszló Szasz, geboren te Szenicze (Tsjecho-Slowakije) 5 Januari

1893, arts, wonende te Soerabaia (Nederlandsch-Indië); 15°. Marton Verö, geboren te Ujarad (Hongarije) 6 September 1898, bedrijfsleider, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland.

Artikel 2.

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 3°, der wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 1°. Paul Blaschke, geboren te Dortmund (Duitsland) 8 Augustus

1913, kappersbediende, wonende te Hilversum, provincie Noordholland;

2°. Paul Egon Gleisberg, geboren te Amsterdam (Noordholland) 10 Februari 1918, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, provincie N oordholland;

Sluiten