is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 23:

Artikel 23. Toewijzing van schepen, motoren en materialen aan derden ten behoeve van de vlootreeonstructie Grote-, Korte- en Kustvaart. . . . f 163 553 000,—

waarvan ton gunste komt van het Staatsprijsfonds (Besluit van 7 Mei 1942, n°. C 45) . f 6 750 000,—

en ten gunste van het Ministerie van Financiën 13 875 000,—

20 625 000,—

f 142 928 000 —

waardoor het artikel wordt verhoogd met

f 18 713 000,—

Artikel V

Tengevolge van het bepaalde in de voorgaande artikelen van deze wet wordt:

verminderd met: en mitsdien gebracht op:

EERSTE AFDELING:

Lasten en baton der Exploitatie A. . f 257 000,— f 102 258 000,—

TWEEDE AFDELING:

Uitgaven en ontvangsten van Kapitaal-

dienst A • 8 505 800,— 287 954 200,—

gebracht op:

Uitgaven en ontvangsten van Kapitaal -

dienst B f 18 645 000,—

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Het Loo, 13 Mei 1948.

WILHELMINA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat.

H. VOS.

Uitgegeven de elfde Juni 1948.

De Minister van Justitie. J. H. VAN MAARSEVEEN.