Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met nummering voor zoveel nodig van de leden der artikelen, wijziging voor zoveel nodig van de aanhaling van artikelen en leden van artikelen der Staatsregeling zelve of van andere wetten, en met inachtneming van de spelling gevolgd in de van de Regering uitgaande stukken, ook wat betreft het gebruik van hoofdletters.

Artikel IV.

Deze wet treedt in werking met ingang van de tiende dag na die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 Mei 1948.

JULIANA.

De Minister-President,

De Minister van Algemene Zaken,

BEEL.

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen,

J. A. JONKMAN.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

W. VAN BOETZELAER.

De Minister van Justitie,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

WITTEMAN.

De Minister van Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen,

JOS. J. GIELEN.

De Minister van Financiën a.i.,

W. DREES.

De Minister van Oorlog a.i.,

WITTEMAN.

Sluiten