Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2.

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 Mei 1948.

JUL1ANA.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

W. VAN BOETZELAER.

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen,

J. A. JONKMAN.

Uitgegeven de twee en twintigste Juni 1948.

De Minister van Justitie, J. H VAN MAARSEVEEN.

I

Sluiten