Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Vonnissen en bevelen, door de rechter in Curacao gewezen of uitgevaardigd, mitsgaders grossen van authentieke akten aldaar verleden, kunnen in Nederland, Nederlandsch-Indië of Suriname worden ten uitvoer gelegd.

ZEVENDE HOOFDSTUK Van de godsdienst

Artskei 152

Ieder belijdt zijn godsdienstige meningen met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming der maatschappij en van haar leden tegen overtreding der strafwet.

Artikel 153

'n Curajao wordt gelijke bescherming verleend aan alle kerkgenootschappen.

Artikel 154

De Gouverneur waakt dat alle kerkgenootschappen zich houden omnen de palen van de gehoorzaamheid aan de wettelijke regelingen en de gestelde machten in Curacao.

Artikel 155

De belijders der onderscheidene godsdienstige meningen genieten snrn i?'eze^e burgerlijke en burgerrechten en hebben gelijke aana °P het bekleden van waardigheden, ambten en bedieningen.

Artikel 156

b ?Penbare eredienst en godsdienstoefening is aan geen andere ortl 'n'~en ont'erworPcn dan die, welke in het belang der openbare e' rust en zedelijkheid bij landsverordening worden bevolen.

ACHTSTE HOOFDSTUK Van de financiën

Artikel 157

et muntstelsel wordt bij de wet geregeld.

Artikel 158

Voorsrh^f?611 worden 'n Curacao geheven uit kracht en volgens de als w r'u° van een landsverordening of van een keur of reglement 318 bedoe|d m artikel 3, onder 4».

Artikel 159

privilegie in het stuk van belasting mag worden verl&snd.

Sluiten