Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze armaturen moeten zijn samengebouwd met een dubbelpolige schakelaar en zodanig zijn ingericht dat korf en glas slechts kunnen worden verwijderd, indien de schakelaar is uitgeschakeld. Bij afgenomen korf en glas mag de schakelaar niet kunnen worden ingeschakeld.

2. Voor tijdelijke verlichting van bovengenoemde ruimten mogen slechts draagbare lampen, welke voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 34 sub ({) van deze bijlage, worden gebruikt.

Artikel 16

1- Electrisch gedreven hefwerktuigen met uitzondering van anker- Hefwerktuigen eren moeten zodanig zijn ingericht, dat:

(o) het inschakelen van de hijsmotor alleen vanuit de ruststand er bedieningsorganen kan geschieden;

het wegvallen van de netspanning of bij het onderbreken de stroomtoevoer naar de hijsmotor de rem automatisch in erking treedt en het dalen van de last verhindert;

sluV bi- toePassing van hulpstroom het ontstaan van een aardVa' 't^ C'e hulpstroomketen niet tot het in gang komen of blijven hof , hijsmotor of het lichten of gelicht blijven van de rem van herwerk kan leiden.

tuk nNab'j bet bedieningshandel van electrisch gedreven hefwerkst- m°et op duidelijke en duurzame wijze zijn aangegeven de 1 van het handel bij hijsen en vieren.

scha *abii de plaats, waar het werktuig wordt bediend, moet een toevo ai hulpschakelaar zijn aangebracht, waarmede de stroomönafh61 ^aar hijsmotor of naar de motor van het voedingaggregaat Uitgaf van de bedieningsinrichting van de motor kan worden

HOOFDSTUK III Accumulatoren j Artikel 17

tegen/be^'rUrat0renbatterijen moeten zodanig zijn opgesteld, dat zij ^re",enc yoor"

2 4" glng van buiten af doelmatig zijn beschermd.

0PstellingUrirUlatOr®,n m°eten deugdelijk geïsoleerd zijn opgesteld. De Ceïlen alen zodanig zijn, dat tussen twee naast elkaar geplaatste

3 & -n spanningsverschil groter dan 50 volt kan optreden.

Vooraf4andPUlat0renbatterijen moeten met inachtneming van het ten> hierna tst hl speciaal voor dit doel bestemde ruim-

^eten van als accumulatorenruimten. Deze ruimten

de niechanknh60 e ventilatie zijn voorzien. De inrichting van e ventilatie moet zodanig zijn, dat per uur een aantal

Sluiten