Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diepgangsschalen

Opdmvers en opirekkers

Artikel 31

1. De diepgangsschalen moeten zich aan beide zijden van het achterschip bevinden. De Commissie van Deskundigen bepaalt hun plaats door middel van onuitwisbare merken.

2. De schalen moeten in decimeters zijn verdeeld. Het nulpunt moet samenvallen met het horizontale vlak door het diepste punt van het vaartuig. Zij worden verdeeld in stroken, die afwisselend licht en donker zijn geschilderd. De cijfers worden terzijde van de schaal bij elke tweede decimeter aangebracht. De schalen moeten worden geschilderd tenminste tussen het punt, gelegen op 1,50 m boven het nulpunt, en het punt, gelegen 0,10 m boven de grootste toegelaten diepgang.

3. De twee metingsschalen aan het achterschip, aangebracht ingevolge toepassing van de Internationale Conventie, bedoeld in art. 30, lid 5, kunnen in de plaats treden van de diepgangsschalen onder voorwaarde, dat zij een verdeling bezitten overeenkomstig de hierboven gegeven voorschriften, zo nodig aangevuld met de cijfers, die de diepgang aangeven.

Artikel 32

1. De opduwer of optrekker moet tegelijk met het hoofdvaartuig voor onderzoek worden aangeboden.

2. Het onderzoek strekt zich uit over de romp en de voortstuwingsmiddelen.

3. De verbinding tussen de optrekker of de opduwer en het hoofdvaartuig moet in het onderzoek worden betrokken. De motorinstallatie van de opduwer moet, wanneer zij van dit vaartuig af wordt bediend, van het hoofdvaartuig uit in gang kunnen worden gezet en gestopt.

Artikel 33

Gebruik van 1- Wanneer vaartuigen met mechanische beweegkracht, gebouwd

passagiers- en voor het vervoer van passagiers of goederen, min of meer regelmatig vrachtvaartuigen eveneens als sleepboot moeten worden gebruikt, onderzoekt de Com~a!s sleepboot missie van Deskundigen, of zij voor dit doel geschikt zijn.

2. De sleepinrichtingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht, dat het gebruik daarvan de veiligheid van het vaartuig, de opvarenden of de lading niet in gevaar brengt. De bestuurbaarheid en de stabiliteit van het vaartuig mogen door het slenen niet betekenend worden verminderd.

3. De Commissie van Deskundigen tekent in het certificaat de voorwaarden aan, onder welke het vaartuig als sleepboot mag worden gebruikt; voor passagiersvaartuigen vermeldt zij uitdrukkelijk, dat dit gebruik niet is toegelaten, indien zich passagiers aan boord bevinden.

Sluiten