Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11

Wanneer liet signalement of portret niet meer nauwkeurig zijn, worden zij onderscheidenlijk gewijzigd of vernieuwd onder toevoeging van een ambtelijke aantekening en wel, indien belanghebbende in Nederland woonachtig is van de burgemeester van zijn woonplaats en, indien belanghebbende in het buitenland woont, van het gemeentebestuur zijner woonplaats aldaar.

Artikel 12

1. Het onderzoek geschiedt op door de Commissie te bepalen plaats.

2. Op voorstel van de scheepseigenaren of de schipper kan hét onderzoek ook op een plaats buiten de standplaats der Commissie, geschieden.

Artikel 13

1. De Commissie moet het laadvermogen, overeenkomende met de grootste geoorloofde diepgang van een schip, bij gebreke van een meting door schatting vaststellen.

Het laadvermogen van een vaartuig zonder mechanische beweegkracht moet berekend worden uit het product van de grootste lengte van het schip, tussen voor en achtersteven (het roer niet inbegrepen) de grootste breedte midscheeps, de gemiddelde laadhoogtè tussen het lege vlak en het vlak van de grootste geoorloofde diepgang en een aan de volheid van het schip beantwoordend ervaringsgetal, dat al naar gelang van de bouw van het schip tussen 0.88 voor volgebouwde en 0.80 voor scherp en slank gebouwde schepen moet worden genomen.

2. Als vlak van ledige inzinking is te beschouwen het vlak, dat overeenkomt met de stand, die het vaartuig inneemt, wanneer slechts aanwezig is:

a. het tuig, de provisie en de bemanning, nodig om het te kunnen doen varen;

b. het water, dat niet door uitscheppen op de gewone wijze uit het ruim kan worden verwijderd, en

c. indien het vaartuig een vaartuig met mechanische beweegkracht is, het water dat zich op de gewone hoogte in de ketel bevindt.

3. Bij vaartuigen met mechanische beweegkracht blijft het aan de beslissing der Commissie overgelaten, om het laadvermogen op andere passende wijze te schatten.

4. Wordt een vaartuig met geschat laadvermogen later gemeten, zo moet het scheepscertificaat zo nodig naar de uitslag dier meting gewijzigd worden.

Sluiten