Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 25

Voor alles, wat door de Commissie aan belanghebbenden wordt in rekening gebracht, worden door haar kwitantiën afgegeven uit het register a souches. Geen andere dan de krachtens dit besluit verschuldigde kosten mogen aan belanghebbenden in rekening gebracht worden.

Artikel 26

De formulieren, nodig tot uitvoering van bovenstaande bepalingen, worden door Onze met de uitvoering van dit besluit belaste Minister vastgesteld.

Behoort bij Koninklijk Besluit van 28 Juni 1948, no. 103.

Ons bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. VOS.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W. VAN BOETZELAER.

Sluiten