Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT betreffende het verlenen van patenten voor Rijnschippers.

Artikel 1 l)

Elke gegadigde, die overigens voldoet aan de algemene eisen van lichamelijke geschiktheid welke onmisbaar kunnen worden geacht, heeft recht op het verkrijgen van een patent, mits voldoende aan de navolgende voorwaarden:

1°. de leeftijd van een en twintig jaren bereikt hebben voor het besturen van een vaartuig zonder mechanische beweegkracht, of van een kaan met hulpmotor, en van drie en twintig jaren voor het besturen van een vaartuig, met mechanische beweegkracht, niet zijnde een kaan met hulpmotor;

2°. practisch als lid van de bemanning de scheepvaart uitgeoefend hebben:

a. gedurende zes jaren voor het verkrijgen van een patent tot het besturen van een vaartuig zonder mechanische beweegkracht of van een kaan met hulpmotor;

b. gedurende zeven jaren voor het verkrijgen van een patent tot het besturen van een vaartuig met mechanische beweegkracht, niet zijnde een kaan met hulpmotor, waarvan ten minste één jaar op een vaartuig, met mechanische beweegkracht, niet zijnde een kaan met hulpmotor;

of wel voorzien zijn van een certificaat van nautische bekwaamheid en geschiktheid tot bevelvoering, verleend door de bevoegde autoriteiten van een van de staten, vertegenwoordigd in de Centrale Commissie;

of wel voorzien zijn van ieder ander certificaat door de Centrale Commissie als gelijkwaardig erkend.

In alle gevallen zullen de gegadigden voor een patent het bewijs moeten leveren van een voorbereidingstijd van twaalf maanden werkelijke dienst in de feitelijke uitoefening der scheepvaart op de Rijn, waarbij als zodanig slechts is te rekenen de tijd gedurende welke het vaartuig ter volbrenging van een reis onderweg is, daaronder begrepen de tijd nodig voor laden en lossen. De volbrachte reizen zullen moeten bevatten een voldoend aantal tochten over het rivierdeel, waarvoor het patent wordt aangevraagd.

') Tot nadere aankondiging zal, in afwijking van artikel 1 van het verdrag van 14 December 1922, het patent vereist zijn niet slechts boven Duisburg (de Hochfelder brug), maar ook tussen Duisburg en de Nederlandse grens (het Spijksche veer). Zolang deze voorlopige toestand zal gelden, zal, in afwijking van artikel 1 van bovenstaand Reglement, de inhoudsspecificatie, opgesomd in dit artikel, geen toepassing vinden.

Sluiten