is toegevoegd aan uw favorieten.

De berggids; tijdschrift gewijd aan alle takken van bergsport (skisport)-officieel orgaan van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1956, 1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE

Blz.

De Weisshom „Par les Cordes”, A. R. Bloembergen 105

Les Douves Blanches, B. A. Wittich IQB

Zinal, ƒ. F. Saltet hq

Wilde Kaiser en Reichenspitzgruppe, A. J. Kronenberg 113

Aanwinsten voor de bibliotheek 115

Excerpta Alpina Hg

Verenigingsnieuws 12q

Kringnieuws j2Q

ALLE STUKKEN

voor de redactie van „De Berggids" bestemd, behoren te worden Ingeionden bij de secretaresse :

Mevr. J. M. A. TADEMA-KRUGER Schellingwouderdijk 185, Amsterdam-N.

Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging

Bij correspondentie met het Bestuur van de K.N.A.V. wordt men verzocht onderstaande regeling in acht te nemen :

Algemene correspondentie, inzake lidmaatschap, cursussen, adreswijzigingen enz., te richten tot de

ADMINISTRATIE DER K.N.A.V.,

Van der Veldestraal 9, Amsterdam-Z., Telefoon 719311

Voor algemene zaken de Vereniging betreffende wende men zich tot de Secr. : Ir. J. S. SCHIPPERS,

Joh. Verhulststraat 196 huis, Amsterdam-Z., Telefoon 727362.

Voor het lenen van boekwerken en kaarten tot de Bibliothecaris :

Mr. M. W. JOLLES,

p/a Van der Veldestraat 9, Amsterdam-Z., Telefoon 719311.

(S^ Skigenaaido bergschoen 36/39 ... 11. 42.50 40/49 . . . fl. 45.50

met lichtgewicht . bergproflel 27/31 11. 18.50 32/35 11. 21.50 86/40 a. 25 .' O- 29.30

Utrechtsestraat 125 – Amsterdam – Tel. 34056 Het huis der extra brede zesteens modellen