is toegevoegd aan uw favorieten.

De berggids; tijdschrift gewijd aan alle takken van bergsport (skisport)-officieel orgaan van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1958, 1958 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het ’waarom?’

Het is verleidelijk om op deze plaats nog een enkel woord te wijden aan het waarom?’. Immers, 20 vaak krijgt men de vraag, wat voor belang her toch heeft om helemaal naar de Himalaya te gaan om daar een of andere hoge en moeilijke berg te beklimmen, waarvan in Nederland niemand tevoren heeft gehoord. O.i. is dit belang tweeledig. Enet2ijds is er een nationaal element in een dergelijke onderneming. De exploratie van de hooggebergten op aarde is nog steeds in volle gang en teams van uiteenlopende nationaliteit nemen hieraan deel. Waarom 20uden de Nederlanders moeten achterblijven en werkloos toezien hoe anderen de wereldbergen beklimmen? Nederland telt oen aanzienlijk aantal bergbeklimmers van internationale klasse. Ligt het feitelijk niet voor de hand dat zich hieruit een team vormt dat 2ich ten doel stelt om de Nederlandse driekleur te plaatsen op de top van althans één van de tiog onbestegen ijsreuzen die de aarde telt? Daarnaast is er ook een zeer persoonlijk element. Het wordt waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd dat de deelnemers aan een ondertteming als een hooggebergte-expeditie in werkelijkheid heel wat méér hebben te geven dan te nemen. leder lid heeft zich volledig in te betten in het belang van het geheel, wil hij door zijn medeleden worden aanvaard. Het succes van de onderneming hangt immers voor een belangrijk deel af van de teamgeest. Alleen teeds het onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leren leven in een groep van verschillend geaarde mensen, is van blijvende tvaarde ... buiten alle onvergetelijke indrukken die een avontuur als een Himalaya-expeditie ttiet zich meebrengt.

OVERZICHTSKAART VAN HET EXPEDITIE-GEBIED