is toegevoegd aan uw favorieten.

De berggids; tijdschrift gewijd aan alle takken van bergsport (skisport)-officieel orgaan van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1959, 1959

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reis dus volgend jaar naar de Tatra. Garantie voor volledige vrijheid van beweging en woord werd desgevraagd toegezegd!

Nederland werd met Spanje en Griekenland voor 3 jaar herkozen als semi-permanent lid van het comité Executif. Een eervolle erkenning van onze plaats in deze organisatie! Het brengt dit jaar voor ons mede, dat wij weer in Trente aanwezig moeten zijn op de najaarsvergadering in oktober.

’s Middags bezochten verschillende deelnemers het Rijksmuseum en de zondag werd besloten met een luisterrijk diner in het Kurhaus te Scheveningen, dat door de KNAV aan alle buitenlandse deelnemers werd aangeboden. De stemming was hier zoals we dat bij alpinistenreünies gewend zijn. Het was een bijzonder geslaagde avond.

De maandag werd besteed aan een excursie per autobus naar de Afsluitdijk van het IJsselmeer, een werk, dat de buitenlandse gasten zeer imponeerde en ons, als gastheren, een beetje met trots vervulde. Op de heenweg bezocht het gezelschap Alkmaar, terug ging de route (na een lunchpauze in Middenmeet) langs Hoorn, Edam en Volendam.

De avond van deze dag bracht een verrassing in de vorm van een ontvangst ten huize van de voorzitter, in Utrecht. Aan gastvrouw en gastheer alle hulde voor dit uiterst gezellige feest, waar een ongedwongen stemming heerste en waar de vreugde werd verhoogd door een tweetal draaiorgeltjes en een speeldoos uit het museum „Van Speeldoos tot Pierement”! Een originele en zeer gewaardeerde vondst! Van deze plaats: hartelijk dank.

Op 9 juni startte het gezelschap keurig op tijd weer uit Amsterdam. De bloemenveiling te Aalsmeer was het eerste aan de beurt, de koffie werd gebruikt te Leiden in de Vergulde Turk, en, grotendeels binnenwegen volgend, leidde de dit naar Rotterdam, waar in het clubhuis van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging „de Maas” de lunch werd gebruikt. Na deze goed verzorgde maaltijd vond een boottocht plaats door de havens van Rotterdam. Ook deze tweede wereldhaven bleek onze gasten zeer te interesseren.

Om 5 uur zetten we koers naar het zuiden. Even nog langs de molens van de Krimpenerwaard, een theepauze bij Breda, en om half 8 konden we onze gasten aan onze Belgische zustervereniging, die voor logies in Hotel Albert

I had gezorgd. Een aantal Belgische vrienden was ter verwelkoming aanwezig.

Woensdagmorgen ging het gezelschap naar Gent en van daar naar Brugge. Verschillende musea werden bezocht en in Brugge mocht een rondvaart natuurlijk niet ontbreken. Zelfs was er nog tijd voor een kort bezoek aan Damme. Na het diner keerden we naar Brussel terug.

Voor ons, Nederlandse deelnemers, werd de donderdag de laatste dag. Met auto’s van leden van de GAB snelden we naar Dinant, bezochten daar de Citadel en lunchten in het stadje, ’s Middags gingen de meesten naar de grotten van Han. Dr. Wyss-Dunant nam met een van de Belgen een kijkje in de rotsen van Freyr. Enkelen wandelden in de omgeving van Dinant. Ook het diner werd weer in Dinant gebruikt. De laatste dag moesten we, als gezegd, verstek laten gaan. Jammer, want het sluitingsbanket zal zeker niet voor de rest van het programma hebben ondergedaan. Een woord dan dank past hier voor de goede zorgen der Belgen. Vooral Mevr. Meeuws, die alle excursies leidde, heeft recht op onze grote erkentelijkheid.

Alles bijeen: naar onze smaak een geslaagd congres, dat de naam van de lage landen zeker een goede klank heeft verschaft in deze internationale kring. Onzerzijds hebben we gepoogd op deze wijze onze dankbaarheid te tonen voor het zeer vele, dat onze vrienden in vele landen voor ons steeds hebben gedaan. Hierbij denken we niet alleen aan vorige ontvangsten in andere landen, maar vooral aan de gunsten, aan onze leden verleend door toekening van gelijke rechten in hutten, toelating tot cursussen, enz. Het was goed, daar eens iets tegenover te mogen stellen! H. G. Engelberts

NASCHRIFT

Op deze plaats past stellig een woord van grote erkentelijkheid en hulde ik gaf daaraan reeds uiting aan het diner in het Kurhaus jegens de commissie van voorbereiding van her congres en de ontvangst der buitenlandse deelnemers. Deze commissie, bestaande uit de heren Ir. J. S. Schippers, Mr. H. G. Engelberts en A. D. Strumphler, heeft niet alleen op voortreffelijke wijze de grondsdagen gelegd, maar ook overigens aan het welslagen van deze internationale bijeenkomst een groot aandeel gehad. C. ]. A. de Ranitz

RECTIFICATIE

In ons vorig nummer werd een verkeerd onderschrift opgenomen bij de illustraties van het artikel „De Sonnighorn”. De eerste foto geeft een beeld van de rotsen van de Sonniggrat, de tweede het uitzicht van de top, op de voorgrond de Cresta di Saas, waarvan men de Punta dello Spigolo en de Augstkummenhorn ziet, op de achtergrond rechts de Stellihorn.