is toegevoegd aan uw favorieten.

De berggids; tijdschrift gewijd aan alle takken van bergsport (skisport)-officieel orgaan van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1959, 1959

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALLE STUKKEN

voor de redactie van „De Berggids” bestemd, behoren te worden ingezonden bij de secretaresse ;

Mevr. J. M. A. TADEMA-KRUGER Schellingwouderdijk 185, Amsterdam Post Nieuwendam.

Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging

Bij correspondentie met het Bestuur van de K.N.A.V. wordt men verzocht onderslaande regeling in acht te nemen :

Algemene correspondentie, inzake LIDMAATSCHAP, CURSUSSEN, ADRESWIJZIGINGEN enz., te richten tot de

ADMINISTRATIE DER K.N.A.V., Prof. Tulpstraat 17, Amsterdam-C., Telefoon 745000.

Postrek. 71677.

Voor ALGEMENE ZAKEN de Vereniging betreffende wende men zich tot de Secr.: H. J. TADEMA,

Schellingwouderdijk 185, Amsterdam. Post Nieuwendam, Tel. 02904-287.

Voor het LENEN VAN BOEKWERKEN en KAARTEN tot de Bibliothecaris :

Mr. M. W. JOLLES, Larixiaan 10, Hilversum

Zwartjes pgn 1883

Utrechtsestraat 125 – Amsterdam – Tel. 34056

Het huis der extra brede zesteens modellen

Linnon bandon voor do Borggids waarin meerdere jaargangen kunnen worden ingebonden, zijn d ff 2,25 verkrijgbaar bij de administratie der K.N.A.V., Prof. Tulpstraat 17, Amsterdam-C. Het verschuldigde bedrag te storten op postgiro 71677 der K.N.A.V., Amsterdam.