is toegevoegd aan uw favorieten.

De berggids; tijdschrift gewijd aan alle takken van bergsport (skisport)-officieel orgaan van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1959, 1959

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Excerpta alpina” bezig houdt, wordt daarin sledhts over „Die Karnischen Voralpen” gesproken.

Ik hoop dat u zult begrijpen, dat hier weinig bij te noteren valt.

„Annales 1958 du Gr cup e de Haute Montagne” is een tijdschrift dat kortgeleden aan de bibliotheek werd toegevoegd, dank zij de bemoeiingen van Dr. T. de Booy (het enige Nederlandse lid van de GHM). Het bevat voornamelijk expeditieverslagen en bijzonderheden over de laatste extreme daden in de Alpen. Uitnemende foto’s en zeer exacte routeschetsen.

TECHNISCHE AANWIJZINGEN

De weg naar de Guggihütte, vanuit Kleine Schneidegg over de Eigergletsjer is niet meer te gebruiken. De overgang van het ijs op de rotsen is buitengewoon moeilijk geworden door het afsmelten van gletsjerijs.

Op de zuidoostgraat van de Fletschhorn werd deze zomer een aluminium bivakhutje geplaatst dat twaalf personen een koude nacht kan besparen.

Bij bevriezingen (dit betreft het menselijke lichaam) vanaf heden niet meer wrijven schadelijk voor de huid, die toch al zo zeer geleden heeft maar snel in zo heet mogelijk water of zo dicht mogelijk bij een warmtebron. Hierbij optredende pijnen met morphine(!) bestrijden.

Alphons Bhendt (Grindelwald) construeerde een nieuwe ijshaak, die voorzichtig met de hand in het ijs wordt gedraaid. Proeven toonden een zeer grote valweerstand aan. De verdere voordelen zijn; de geringe lengte (15 cm), waardoor dus laag in gewidht en de grote snelheid waarmede de haak aangebracht en weggenomen kan worden.

G. C. V. d. Leek

verenigingsnieuw s

Bibliotheek

De nieuwe bibliothecaris heeft nu ook de afdeling kaarten en gidsen van Mr. M. W. Jolles overgenomen. Voor het lenen hiervan gelieve men zich van nu af aan te wenden rot Dr. T. de Booy, Kembrandtweg 597, Amstelveen.

De voorwaarden waarop de boeken en tijdschriften kunnen worden geleend in de Kon. Bibliotheek re Den Haag, staan vermeld in De Berggids 1958, bl2. 18.

Voor de nieuwe leden, die deze aflevering niet bezitten volgt hier een herhaling van het belangrijkste eruit: Men vraagt eerst aan de bibliothecaris der KNAV een introducrie voor de K.B. Daarna kan men rechtsrreeks boeken aanvragen. Het toezenden geschiedt gratis, de kosten van het terugzenden komen vanzelfsprekend ten laste van de gebruiker.

Jaarvergadering 1960

De jaarvergadering van de KNAV zal plaats vinden op 2 april 1960 in „De Witte” te Den Haag.

Najaarsreünie 1959

Op 24 oktober jl. kwamen de leden onzer vereniging uit vrijwel alle hoeken des lands naar de Najaarsreünie in Esplanade te Utrecht. Uit de grote opkomst 130 in getal en de enthousiaste conversatie tijdens het borreluur, blijkt wel hoe deze samenkomst door oud en jong wordt gewaardeerd.

Aan tafel richtte de voorzitter zich in zijn welkomstwoord speciaal tot Dr. Verstappen, die zojuist van de Ned. expeditie naar het Sterrengebergte op Nieuw-Guinea was teruggekeerd en die, mer vier andere expeditieleden voor het eerst de Antares en de Julianatop heeft beklommen. Namens ons allen wenste hij hem geluk met dit succes. Helaas trok er even een schaduw over ons toen de voorzitter met hartelijke woorden Eric en Hannes Michielsen herdacht, die niet meer in ons midden zullen terugkeren.

Na de maaltijd werden de uren gevuld met de praatjes en plaatjes over de belevenissen van deze zomer. De traditie getrouw opende Generaal Opsomer de rij van sprekers met een enthousiast verslag van de „Bratschko-vervolgcursus”, die ditmaal is gehouden in het Gesause- en Glocknergebied. Na uit het Gesause te zijn weggeregend was het de deelnemers beschoren onder ideale omstandigheden o.a. de Gross Glockner te traverseren via Stüdlgraat en Teufelskamm.

Paul van Bookeren Campagne sprak over de „Terraycursus”, waarvan de resultaten in het vorig nummer van de Berggids zijn vermeld. Met de herinnering aan het ongeluk van de broers Michielsen nog zo vers in her geheugen, wilde hij zijn verhaal sober houden. De vertoonde dia’s waren zeer suggestief.

Daarna zorgde de heer Verstappen voor een verrassing door ons in het kort te verhalen over de be-