is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1911, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche Alpengebied? Het is waar, Dauphiné is woester, maar somberder ookj wij vinden in Wallis ook niet of althans weinig die verbijsterend steile rotsnaalden, de ~Aiguilles”, waaraan de Montblanc-groep haar bijzonder karakter te danken heeft en zoo zouden er meer voorbeelden te noemen zijn van bergvormen, die wij elders wèl en in Wallis niet aantreffen. Maar, zou het mogelijk zijn, ergens anders te kunnen aanwijzen die merkwaardige combinatie van overweldigende gletscherlandschappen, mooie kleurenrijke dalen, met donkere pijnbosschen en frissche groene weiden bedekte berghellingen ? Zouden wij ergens zóó vereenigd vinden, dat grootsche en liefelijke, het lachende en ernstige, het wild-romantische en het eenvoudigmooie ?

Op onze wandelingen worden wij soms getroffen door een weelde van bloemen, die daar groeit op. een Alpenweide, of dan weer is het een schilderachtig plekje, dat onze aandacht trekt. En toch, die aardige kijkjes hier, die wonderlijke bloemenpracht daar, zijn niet de karakteristieke eigenschappen van dit bergland.

Wallis is het land van het groote en dat voornamelijk is het, wat mij heeft geboeid en aangetrokken. En dat „groote” vormt een zoo indrukwekkend geheel, overheerscht in die mate, dat her ons nauwelijks mogelijk is, onze aandacht aan een van die kleine onderdeelen te wijden. Want worden wij een oogenblikje door een bloemenveld of mooi boschtafereeltje bekoord, dan is het of een geheimzinnige, grootere macht onze aandacht afdwingt voor die kolossale bergreuzen, die daar in hun helderen glans om ons heen schitteren, hun besneeuwde toppen oneindig hoog verheffende boven de donkere boschhellingen. Bergen beneden de 4000 meter, die overal elders een kranig figuur zouden maken, verdwijnen in het niet bij de 21 toppen, die genoemde hoogtegrens ver overschrijden.

Wallis is het land van het groote. Daar heeft de natuur haar geweldigsten en volmaaktsten arbeid verricht. De bergen vormen daar een harmonisch geheel, zooals men bijna nergens elders aantreft. Zaagt gij ooit een sierlijker lijnen-combinatie? Bekijk dien prachtigen Weiszhorn bijvoorbeeld, hoe zijn Zuidgraat in fraaie lijn afdaalt, dan weer omhoog stijgt naar den