is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1911, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog niet zien zijn de reuzenbewakers van de vallei: links de Fletschhorn, Laquinhorn en Weissmies, rechts de Mischabels en hun uitloopers.

Het wordt koud. Door de modderige straat \'an Saas Grund komen de landlieden van de velden terug, gebogen onder hun zware lasten. Eenige kinderen spelen om de kerk. De houten brug dreunt en zwiept onder al die vermoeide of ongeduldige meisjesstappen. Nu nog het laatste steile gedeelte en dan is het met klimmen gedaan. Dwars door de velden loopt men voort, totdat eindelijk de kreet opgaat: ~Saas-Fee!” Links treedt de IMittaghorn naar voren:- het Plattje kan men nog onderscheiden, als een poppenhuisje omlijnd tegen den donkerenden hemel, rechts verheft zich de machtige bergketen, somber in het onzekere licht, rnet de spitse toppen van den Nadelliorn, Südlenzspitze, Dom en Taschhorn. En tusschen deze beide wanden, hiermede een geweldigen cirkel vormende en het einde van het dal afsluitende, strekken de sneeuwvelden zich uit met den ronden Allalin en den mooien, onregelmatig gevormden Alphubel aan weerszijden op den achtergrond. De beide gletschers dalen van de hoogte af als gestolde ijsrivieren, geschefden door de zwarte rotsen van den Langen Fluh. Zelfs in de kille schemering van den vallenden avond is het alles aangrijpend mooi!

Voor het Grand Hotel staat Siegfried, de Oberkellner al op den uitkijk om ~ces demoiselles” te begroeten; Monsieur I.aggcr komt uit zijn bureau en op het plein wacht de oude gids, Zurbriggen, geduldig met zijn pijp in zijn mond. totdat ook hij aan de beurt zal zijn om met een stevigen handdruk Mademoiselle welkom te heeten.

Zoo eindigt de lange, zonnige dag en weldra zoeken de meisjes de verschillende kamers op, om in den heerlijken, gezonden slaap, dien de bergen ons schenken, al droomende de wandeling voort te zetten.

In het begin van Juli zijn er nog niet veel vreemdelingen in Saas-Fee. Wij waren meestal de eerste kostschool, die verscheen, ofschoon onze alleenheerschappij nooit lang duurde. Ik herinner mij, dat er zelfs één jaar tegelijkertijd twee.tandere scholen in Saas Grund waren en drie in Saas. Wij bemoeiden ons