is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4047 M.) en verliest zich bij den Grüneck in de Concordia-Platz; de Oostelijk gelegen kam, wordt gev'ormd door den Klein Fiescherhorn en Agassizhorn en verheft zich als Finsteraarhorn tot een hoogte van 4275 M., om te eindigen op den Finsteraar-Rothorn. Beide kammen (omsluiten het Walliser-Fiescher-Firn.

De tweede-hoofdketen, die van de Jungfrau-Eiger-keten door den Unter Grindelwaldgletscher gescheiden is, begint bij den Mettenberg, loopt Zuid-Oostvvaart? als scherpe kam naar den Klein- en Gross Schreckhorn, waar ze haar grootste hoogte (4080 M.) bereikt.

Bij den Gross Lauteraarhorn splitst zij zich in den kam der Strahlegghörner en dien der Lauteraarhörner, beide eindigend in den Finsteraargletscher.

De derde hoofd-keten is de kam der Wetterhörner. Van den Rosenhorn (een der Wetterhorn-toppen) daalt zij af naar het Berglijoch, stijgt weer opwaarts en vormt een serie weinig markante toppen, waarvaan de voornaamste de Ewigschneehorn is (3331 M.)

Het Zuid-Oostelijk gedeelte van het Oberland, dat door de reusachtige sneeuwvelden der Concordiaplatz met het Noord-Westelijk gedeelte is verbonden, toont deze samenhangende gletschergebieden en deze lange, scherpe kam-formatie niet. Daar domineert de Aletschhorn (4182 M.), die door zijn massalen v'orm een groote oppervlakte beslaat, terwijl het overige gedeelte van dit vergletscherde gebied voornamelijk door twee berggroepen wordt gevormd, waartusschen het Lötschental diep doordringt.

De berggroep ten Zuiden van het Lötschental bestaat uit een langen kam, die zijn ootrsprong vindt in de W estgraat van den Aletschhorn, die zich verder in Zuid-Westelijke richting uitstrekt en waaruit de Sattelhorn, Distelhorn, Schienhorn zich verheffen. Op den Lötschentaler Breithorn vereenigt deze kam zich met dien, komende van den Nesthom om zich daarna nog een laatste maal als Bietschhorn tot 3953 fc verheffen.

De berggroep ten Noorden van het Lötschental bestaat uit twee evenwijdig loopende bergketens. Die, welke dadelijk genoemd dal begrenst, begint bij de Jungfrau, waarmede zij door het Lawinentor verbonden is en plant zich als kam, eveneens in