is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste winterbestijging werd den 22sten Januari, 1874 van uit de Bergli-hut ondernomen door het gezelschap van Miss Brevoort en haar neet, Rev. W. A. B. Coolidge. ') Tschingel, de hond van deze bekende Engelsche alpiniste, heeft zich in de alpiene geschienenis met roem overladen en is ook de eerste van zijn soort geweest, die dezen top heeft bereikt, n.l. in 1871. Dit feit is des te merkwaardiger, wanneer men bedenkt, dat de route over den moeilijken Noordkant liep en men gedurende den tocht een bivak in de Silberlücke moest betrekken,

Evenals iedere groote berg, die de kleine menschen tot zich heeft getrokken, heeft ook de Jungfrau haar doodenlijst. Spelenderwijs komen zij tot haar, de kleine menschen, die gelijk groote kinderen zich zoo ernstig in hun spel kunnen verdiepen, uitgerust met touwen en pickels, spelende in de stralende zon op 4e schitterende sneeuwvelden, op de bruine rotsen. Maar plotseling kan het tooneel verandereni, het spel ernst worden, ontzettende tragedie.

Jungfrauongelukken,

Het bekende ongeluk van 1872 aan den Rottalkant van den berg opent de rij der Jungfrau-catastrophen. De karavaan, bestaande uit de onderwijzers Merz en van Allmen met den gids J. Bischoff, werd door een lawine overvallen en alleen Merz bleef gespaard.

In ISB7 verspreidde zich het bericht van het tweede ongeluk met doodelijken afloop als een schrikmare door het land. De slachtoffers waren zes jongelieden, Alex. en Heinrich Wettstein, Karl Ziegler, Wilhelm Bar, Gustav Bider en Gottfried Kuhn. Zonder gids en met slecht weer waren zij er op uitgetrokken om de bestijging van uit het Rottal te ondernemen. In een vreeselijken storm dicht onder den top kwamen allen om. De Sektion Uto van de Schweizer Alpenclub deed een brochure verschijnen, die de biographieën en portretten der verongelukten bevatte en waarin alle bijzonderheden van het ongeval werden vermeld.

In 1895 werd ten derden male de Zuid-West-graat het tooneel

1) Zie IV. A. B. ('oolidge: Alpine Studies.

2) Zie IV. A. B. ('oolidge. Alpine Studies.

3) Zie X. Falke: lm Baime der .Timgfraa.

4) Zie llitteilungeu des D. (E. A. V. 1887.