is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Kiental. (950—1000 M.)

DOOR C. M. J. TROMP.

Gaarne ben ik ingegaan op het verzoek van ons bestuur om een en ander omtrent dit bekoorlijk plekje berglandschap mee te deelen. Door een twee-maandsch verblijf was ik in staat veel van zijn omgeving te leeren kennen; ik heb het chalet-leven van nabij meegemaakt, dat bijzonder in dit dal in praktijk wordt gebracht. Zeer vele Berner families brengen hier den ganschen zomer door in de, meestal eenvoudig ingerichte, chalets,

Hoe men Kiental bereikt? Niets eenvoudiger; per trein van Bern naar Spiez (resp. Interlaken—Spiez), daar overstappen, en in een, door de nieuwe electrische Lotschberg-baan-locomotief getrokken, treintje naar Reichenbach, het derde station aan de lijn Spiez—Frutigen. Hier stappen we in den postwagen maar neen, per as of te voet duurt vrijwel even lang, want de weg stijgt een 300 M„ en liever zoo spoedig mogelijk in de frissche berglucht, terwijl we onze bagage aan de post toevertrouwen, die 2 maal daags in beide richtingen functioneert. Al dadelijk na het verlaten van onzen coupé vangt een matige stijging aan, doch wij genieten reeds zoo van het uitzicht, vooral in het Frutigen Tal, dat we ternauwernood bemerken, ons in te moeten spannen. Het uitgestrekte dorp Scharnachtal ligt spoedig achter ons, en lang duurt het met, of

1) Sommigen zijn privaat-woningen, doch de meeston worden voor de zomermaanden verhuurd, waai-bij dan als basis voor den huurprijs aangenomen wordt het aantal bedden. Doch niet alleen families komen hier, ook jongelui onder elkaar, van beider geslacht, betrekken hier hun zomerverblijf; zelf zorgen zij voor hun proviand en stroo, dat dikwijls honderden Meters naar boven moet worden en het is geen ongewoon schouwsjiel, een „Wandervogel o „Naturfreund” (de namen hunner vei'eeniging) zwaar beladen het eenzame pad te zien bestijgen, dat naar de hut voort.