is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 3, 1954, no 1, 1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lulkc waardevollc geschenken voor de Bibliotheek komen! Gorcum. A. W. van ’t Sant-

van Bommel

LEDEN VAN DE ENGELSE ALPENVERENIGING

De president van de Ö.A.V. Sektion Londen, Major Inngham, deelde in een interview mede, dat zeer vele Engelse bergvrienden naar de Oostenrijkse Alpengebieden zijn gekomen. Er zijn vele groepsreizen gemaakt, o.a. naar de Groszglockner en de Venediger-Gruppen. Het plan bestaat om in het voorjaar grote gletschertochten te ondernemen in het Silvretta-gebied en in de Oetztaler-Alpen. Ook zullen tochten gemaakt worden in het gebied van de Granatspitz-Gruppe.

DE VERKEERDE BEHANDELING DER SKI’S MET LIJNOLIE.

Vroeger was het gebruikelijk de onderkanten der ski's met lijnolie te behandelen, teneinde houtbederf tegen te gaan. Ook thans wordt deze behandeling ten onrechte nog aanbevolen en door de beginnelingen in de skisport opgevolgd.

De lijnolie dringt afhankelijk van de houtsoort meer of minder diep in het hout; bij Hickory’s b.v. dieper, bij essenhout minder.

De nieuwe merken Ski-wachs, die bij dozijnen in de handel gebracht worden en samengesteld zijn op nitrobasis, verdragen echter geen vet, zodat men het beste doet geen lijnolie te gebruiken, doch een goed merk was. Ook bij het invetten der staalkanten zij men er op bedacht, dat er geen vet op het hout terecht komt.

RECTIFICATIE

In ons vorige nummer is op raadselachtige wijze een hele zin uit het zetsel verdwenen. Op pag. 1 een skitrektocht over het dak van Tirol alinea 2 ! moesten wij lezen: In ruim 2 uur reed een autobus, waarmede Adam en Eva het paradijs waren ontvlucht, me naar Zwieselstein.

CONTRIBUTIE 1954

Onze Sektion, vrienden, kan van sympathie alleen niet bestaan. Ook al doen onze bestuurders hun werk volkomen con-amore, onze administratie brengt noodzakelijke kosten met zich, om van de salarissen van onze employé’s maar niet te spreken. Daarnaast is er de verplichte jaarlijkse bijdrage aan de hoofdkas in Innsbruck. Daarom luiden we nog eens de klok en herinneren U aan de betaling van Uw contributie voor het verenigingsjaar 1954. Ons gironummer 534744 verwacht vóór 16 Februari gaarne Uw storting of overschrijving. Het contributiebedrag achten wij bekend, n.l. A-lid ƒ 6,50; B-lid ƒ 3,50: uitwonende B-leden met toezending van de Bergvriend ƒ3,50 + ƒ 1,— = ƒ4,50. Vrienden, maak het even in orde, volg het voorbeeld van zovele anderen, die reeds aan hun betalingsplicht voldeden. 16 Februari gaan onze kwitanties ter incasso naar onze bankrelatie. U bespaart door thans te storten of over te schrijven ƒ 0,35. Dank voor Uw moeite. Uw jaarzegels 1954 kunt U met spoed verwachten.

De Sektionspenningmeester.

Advertentietarief t

in de tekst

1/1 pagina f 50.

1/2 .. .. 30.

1/4 „ „ 20.

1/8 „ 12.50

op binnenzijden omslag en speciale advertentiepagina’s:

1/1 pagina ƒ 35.

1/2 .. „ 20.

1/4 „ 12.50

1/8 „ 7.50

Wie meer dan één maal wil adverteten en zulke zakenvrienden hebbei wij bijzonder graag geniet de volgende korting op het totaal bedrag van de geplaatste advertenties:

voor 2 maal 5 %;

voor 3 maal 7J/$%;

voor 4 maal 10 %;

voor 5 maal 12J^%:

voor 6 maal 15 % korting