is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 3, 1954, no 3, 1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM

Op 3 April jl. is in de Maasrotsen aan ons lid de heer G. J. L. Bruinier een noodlottig ongeval overkomen. Aan de gevolgen daarvan overleed hij op 6 April in het ziekenhuis te Dinant. Hij, de Hollander, die het klimmen in de Maasrotsen ontdekte, verongelukte in het hem zo vertrouwde gebied op een eenvoudig paadje, dat door de regen glibberig was geworden. Van onvoorzichtigheid of een roekeloze daad was hier geen sprake. Daar was hij een te goed alpinist voor. De Sektion verliest in hem een lid, met bezieling voor de bergen, die bereid was een ieder behulpzaam te zijn. Ook onze Sektion droeg hij een warm hart toe. Leden als hij wisten ook bM anderen het heilige vuur voor de bergen aan te wakkeren. Het offer, dat hij bracht voor zijn grote liefde, de bergsport is voor hem, alsook voor zijn nabestaanden, wel zeer groot geweest. Moge hij de eeuwige bergvrede deelachtig zijn geworden.

De secretaris van de Sektion Holland vertegenwoordigde het bestuur bij de begrafenis van Bruinier.

HET SEKTIONSBESTUUR

VOOR DE NIEUWE LEDEN

volgt hieronder nogmaals de lijst van bergsportreizen, intussen aangevuld met enkele reizen naar Jocgo-Slavië:

BERGWANDELINGEN

Pitztal Kaunsertal. Reissom ƒ 189,—.

10/7—25/7 Leider W. H. van Grasstek. 31/7—15/8 Leider C. v. Holthuysen.

Ocfzlal. Reissom ƒ 208,—. 3/7—18/7 Leider Mr Drs A. G. Besier.

17/7— 1/8 Leider H. Oostdijk.

24/7— 8/8 Leider J. v. Wolferen. 7/8—22/8 Leider C. v. Ham.

Rhatikon-Silvretta. Reissom ƒ 165,—. 10/7—25/7 Leider J. G. Blom.

17/7— 1/8 Leider Ds J. B. Rijnders.

24/7— 8/8 Leider Drs J. E. de Rooi). 31/7—15/8 Leidster Mej. G. Knuijt. 14/8—29/8 Leider C. de Boer.

TrekiOcht Joegoslavië. Reissom ƒ 260,—. 16/7— 1/8 Leider W. v. Heusden. 13/8—29/8 Leider A. Hofstra.

BERGSPORTREIZEN.

Tocht GO d: Ment Blanc. Reissom ƒ 320,- . 17/7 1/8 Leider Dr G. Wallagh.

Trektocht Noorwegen, Reissom ƒ3lO,—, 4/8—21/8 Leider W. Groen.

Trektocht Dolomieten. Reissom ƒ 330,—. 17/7 1/8 Leider Dr G. W. A. Rijnders.

1 rektocht Jcego-Slavië. Reissom ƒ 225,—. 13/8—29/8 Leider J. Schreuder.

Trektocht Graubdnden. Reissom ƒ 320,— 7/8—22/8 Leider Dr G. Wallagh.

Trektocht Salzkammergut. Reissom ƒ 238,—.

26/6—11/7 Leider G. F. v. Wageningen

Trektocht Oetztaler Alpen.

Reissom ƒ 195,—.

23/7— 8/8 Leidster Mevr. W. P. v.

Heusden-Raadsen.

Trektocht KarwendeLZillertaler Alpen. Reissom ƒ221,—.

3/7—18/7 Leider D. v. d. Berg. 31/7—15/8 Leider G. v. d. Slacht.

28/8—12/9 Leider J. Nikkels.

Trektocht Stubaier Alpen. Reissom ƒ 228,—.

24/7 8/8 Leider Ir H. V. Takes. 7/8—22/8 Leider H. J. W. den Aantrekker.

ONZE CONSULATEN

Nu de voorbereidingen voor de bergsportvacanties in volle gang zijn, is bet goed U de namen van de consuls van onze Sektion nog eens in herinnering te brengen. U kunt zich met uw wensen en verlangens (en misschien ook klachten) wenden tot:

Hr. }. Schreuder, Sav. Lohmanplein 2-a, Groningen, tel. 29627.

Amsterdam: Drs Mr A. G. Besier, Nic. Witsenkade 8, tel. 32759. 's Avonds na 20 uur: tel. 713185.

Haarlem: Heer en Mevrouw K. Gorter-Heeringa, Kloppersingel 155, tel. 10125.

Rotterdam: Heer en Mevrouw A. M Knoop-van Geel, Nobelstraat 47-b, tel 40450.

Voor verdere bijzonderheden raadplege men bet nummer van December 1953.