is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 3, 1954, no 4, 1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten en bloemen weet, behoeft nu niet meer lang te zoeken en eindeloos te bladeren.

De platen zijn nl. naar een voor elke leek kenbaar onderscheid: de kleur van hun bloemen gerangschikt en tot een Leporello-band, een even ingenieuze als eenvoudige oplossing, die het botaniseren, ook voor de beginner, tot een ware vreugde maakt, samen gevoegd. De afbeeldingen zijn op voorbeeldige wijze gedrukt, ware meesterwerkjes van moderne kleurendruk.

Vermeldenswaard is ook nog de kleurige httractieve stofomslag, evenals het handige formaat 21 x 30 cm. Deze platenatlas is een waardige opvolger van het door dezelfde auteur geschreven en bij dezelfde uitgeverij en in dezelfde vorm verschenen: Frühlingsblumen.

J. Teijl

Alpenblumcn. Plaatwerk samengesteld door M. H. Mülberger met 141 afbeeldingen in twaalf kleuren offsetkunstdruk op 21 bladen in leporellovorm en een 36 blz. tellend los bijgevoegd tekstboekje geschreven door de bekende botanicus Dr K. Bertsch, die van de belangrijkste Alpenplanten een beknopte omschrijving geeft n.l. naar verschijningsvorm en de hoogte waarop zij voorkomen. Verlag Otto Maler, Ravensburg 1954. Prijs: in half linnen DM. 7.80.

Met dit boekje heeft deze uitgever een nieuw deel toegevoegd aan zijn reeks bloemenboeken, welke alle, zonder uitzondering een eervolle vermelding verdienen. Ook deze jongste loot munt uit door overzichtelijkheid, perfect verzorgde typographie en kleurendruk, handig formaat, een aantrekkelijk stofomslag enz.

Wij zijn ervan overtuigd, dat U met één van deze boeken op zak, nog meer zult' genieten van de bonte pracht der alpenweiden en dat het op eenzame hoogte bloeiende plantje U nóg meer zal ontroeren.

Wij rekenen het ons tot een eer deze serie voorbeeldige boeken onder de aandacht van onze leden te mogen brengen en hopen, dat zij bij velen liefde en belangstelling voor de rijke alpenflora zullen -wekken.

J. Teijl

Bergsommcr in Fels und Eis 1954

32 pag. met vele afbeeldingen. Prijs DM 0.30. Bergverlag Rudolf Rother.

Gaarne kondigen wij het verschijnen van dit handige boekje aan, dat een gebreid overzicht geeft van de bergtouren, trektochten en klim- en ijscursussen, die door de verschillende hooggebergtescholen in Oostenrijk, Zwitserland en Italië georganiseerd worden. Vele foto’s verluchten de tekst. Ook in 1953 werd reeds een dergelijk boekje uitgegeven, dat onmiddellijk uitverkocht was; een overduidelijk bewijs, dat deze brochures in een behoefte voorzien.

J. Teijl

Prof. G. D. Dyhrenfurth: Das Buch vom Nanga Parbat Die Geschichte seiner Besteigung 1895—1953. Uitgegeven door de Nymphenburger Verlagshandlung, München, 1954, 198 blz„ 13 foto’s en 2 overzichtskaarten.

Eenvoudig en duidehjk, slechts het essentiële vermeldend ontwikkelt Prof. Dyhrenfurth zijn betoog, dat van het begin tot het einde boeit.

De onbelangrijke details de lezer zowel vermoeiend als verwarrend zal men tevergeefs in dit boek zoeken.

Ook in dit werk geeft de auteur blijk van zijn gave het gebeurde objectief te vertellen. Zonder in een beschuldigende critiek te vervallen of de gemaakte fouten te vergoelijken geeft hij zijn op een ruim feitenmateriaal gebaseerde mening.

Behalve de bestijgingsgeschiedenis die reeds in 1895 begon met de bestijgingspogingen van de bekende Engelse Alpinist Mummcry bevat dit bock nog een hoofdstuk waarin de verschillende volksstammen, waaruit de dragers voortkomen, de revue passeren, verder een uiteraard beknopt overzicht van geologie, klimatologie en hoogte physiologie.

Ook het filmen op de Nanga Parbat wordt niet vergeten.

Wij besluiten met het uitspreken van onze waardering voor de goede keuze der foio’s en voor de perfecte typographische verzorging van dit lezenswaardige bock, waaraan ieder Alpinist ongetwijfeld vreugde zal beleven.

J. Teijl

BIBLIOTHEEK VAN DE Ö,A,V. SEKTION HOLLAND

Sinds het verschijnen van het tweede supplement op de catalogus zijn de volgende boeken in de bibliotheek opgenomen;

283 John Hunf; De beklimming van de Mount Everest. De hoogste top der aarde .bereikt.

284 Walter Rytz; Fleur des Alpes I.