is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 4, 1955, no 2, 1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de vele skitouren, die in dit gebied te maken zijn, zijn de mooiste in dit boekje beschreven en met behulp van de bijgevoegde kaart en de prachtige panoramafoto krijgt men daarvan een goed overzicht.

Naast een aantal goede raadgevingen is een lijst van berghotels, clubhutten enz. opgenomen. De 32 prachtige foto’s maken tenslotte het boekje tot een aantrekkelijk bezit. D. V. d. BERG

Hans Fischer/Fritz Schmltt: Die Dolomiten, 173 blz. tekst. 4 kleurenreproducties. 64 foto’s. 11 tekeningen. 8 schetsen met ingetekende routes en een overzichtskaart. Nieuwe druk bewerkt door dr Fr. Grazler. Bergverlag. Rudolf Rother, Münchea, In linnen-gebonden D.M. 12,—

Wij zouden onze lezers zeker te kort doen wanneer wij niet hun aandacht vroegen voor het prachtige boek over de Dolomieten, waarvan enige tijd geleden een nieuwe druk is verschenen.

Door de uitstekende bijdragen welke verschillende schrijvers leverden is dit boek tot een ware lofzang op deze grootse berggroep geworden.

Hoewel de automobilist, de wandelajir en de skiër het boek met zeer veel genoegen zullen lézen, zal de alpinist telkens weer de vele op boeiende wijze beschreven bestijgingen willen herlezen.

Niet in het minst maken de prachtige foto’s, welke van een korte toelichting zijn voorzien dit boek tot een waardevol bezit voor elke bergvriend. D. V. d. BERG

Met erkentelijkheid en dank memoreren wij de volgende stortingen voor het S.H.B.F.

Mej. C. j. de G. te ’s-G. f 5,—: Dhr. Ir H. A. H. J. te N. f 7,50; Dhr. C. M. de R. te la F. te Z. f 1,—: Dhr. G.- H. J. te V. f 0,30; Dhr. I. B. S. te R. f 7,50; Mevr. A. M. v. d L-V. te R. f 2,50; Dhr. A. S. te B. f 10,—; Mevr. T. J. A. W.-B. te ’s-G. f 3,—; Dhr. S. IJ. te E. f 0,85; de 4 D. p/a R. B. te R. f 15,85. Het saldo steeg hierdoor tot f 2324,98.

N.B. Wij maken er Uop attent, dat bovengenoemde stortingen voor het Huttenbouwfonds nog niet in ~de Bergvriend waren geplaatst.

Mei. A. d. B. te ’s-G. f 5,—: Dhr, B. W. te R. f 0,80; Mcj. C. M. D. te A. f 1,45; Dhr, A. S. te R. f 6,40; Dhr, A. v. Z. te' H, f 5,—; Dhr, P. P.-te U. f 1,50: Dhr. R. d. J. Jr te D. f 2,—: Dhr. H. A. E. te A f 1,—;-Ir T. L. te H. f2.50: Dhr. P. A. te A. f 7.50: Dhr. A. S. te A. f 0,20: Mej, C. L. v. P. te ’s-G. f 4,—; Dhr. K. B. te R. f 5,—: Dhr. H. M. B. te U. f2,50: Dhr. A. K. te A. f. 5.—: Mevr. G„ P.-B. te B. f 0,50: Mej. H. M. v. d. B. te G, f 2,50: Dhr. J. F. te H. f 3,—: Dhr, W. H. V. G. te L. f 1;20: Mevr. E. M. M. d. M. v. V. te ’s-G. f8.54: Mej. A. E. T. te A. f5,—; Dr J, A. N. te L. f 5,—: Dhr. i. N, te D. f 1,40: Dhr. W. P. M. v. d. B. te A, f 2,50: Dhr. R. te R, f 3,50: Dhr. J. A. K. te B. f 5,50: Mej. G. v. T. te U. f 2,50; Dhr. J. B. S. te R, f,8,50: Dhr. M. A, V. te E. f 1,80: Dhr. G. v. d. S. te R. f 8.59: Dhr. en Mevr. H. G.-S te B. f 13,50: Mej. J. B. te G. fO,25: Dhr. C. v. H. te A. f2.20: Dhr. C. H. J. P. K. te A. f 0,50: legaat Dhr. J. R. G. te B. f 250,—. Achterwege is gebleven nog te vermelden de volgende stortingen voor het Huttenbouwfonds in 1953: Ir K. F. V. te A. f 10,—: Dhr, H. v, W. d. A, te E. f 10,74: Dhr. J. M, Ph. L. te ’s-G. f 2,50: Dhr. S. K. d. G. te ’s-G, f 0,40.

Het saldo steeg hierdoor tot: j 2bUy.9D.

Rectificatie: Door verhoogde contributie moet f 3.50 van Dhr. L. D. O. te A. f 2,50 worden: hierdoor daalde het saldo van 8 Oct. 1954 van f 2410,98 tot f 2409,98.