is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 6, 1956, no 2, 1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NUMMER 2

sde jaargang

FEBR./MRT. 1956

DE BERGVRIEND

TWEEMAANDELIJKS ORGAAN SEKTION HOLLAND VAN DE „OESTERREICHISCHER ALPENVEREIN"

Redactieleden

Ir W. Stiirm

Mevr. Lucia Steiiibach

Alfred Schreuder

Redactie-adres

Frans Halsstraat 48, Utrecht

Administratie-adres

Zeestraat 100, ’s-Gravenhage

onse huttenbouwactie

Voortdurend komen er gelden binnen voor de bouw van onze berghut, wij zijn de ƒ 10.000. gepasseerd met inbegrip van de verplichte bijdrage. Nog lang niet voldoende, want de Sektion Holland wil volledig eigenaar van een hut zijn en niet slechts aandeel in een hut bezitten. Baas in eigen huis! Wie geeft zich op voor de Huttenbouwactie in de kleinere plaatsen? Mogen wij Uw adressen ontvangen op het secretariaat. Zeestraat 100. ’s-Gravenhage? Wij danken U voor deze activiteit. Hieronder volgt weer een verantwoording.

Verantwoording mevrouw W. P. v. Heusden-Raadsen te Leiden Dhr. W. V. H. ƒ 15.—; Dhr. J. H. M. ƒ 15.—; Dhr. G. J. E. ƒ 10.—; Dr H. A. S. ƒ 10.—; Dhr. C. B. ƒ 5.—; Dhr. D. B. ƒ 5.—; Mevr. G. H. K. de R. ƒ 5.—; Dr J. A. K. ƒ 5.—; Dr J. A. N. ƒ s.—;Dhr. H. B. ƒ 5.—; Dhr. B. B. M. J. ƒ 3.—; Dhr. G. M. L. ƒ 2.50; Dhr. J. F. H. ƒ 2.50; Dhr. H. M. K. ƒ 2.50; Dhr. H. H. ƒ 2.50; Dhr. P. F. ƒ 2.50; Dhr. G. V. D. ƒ 2.50; Mevr. Dr B. S. ƒ 2.50; Mej. H. A. B. ƒ 2.50; Mej. C. B. ƒ 2.50; Dhr. A. H. P. ƒ 2.50; Mej. A. S. J. N. ƒ 2.50; Dhr. W. A. ƒ 2.—; Dhr. J. v. d. W. ƒ I.—.

Verantwoording mevrouw F. Galenkamp-Sieder te Bloemendaal Dhr. H. G. ƒ 25.—; Dhr. G. L. ƒ 25.—; Dhr. B. H. C. H. ƒ 25.—; Dhr. G. D. S. ƒ 10—; Dhr. G. L. v. d. M. ƒ 10.—; Dhr. S. P. ƒ 10.—; Dhr. J. M. ƒ 10.—; Dhr. D. V. d. O. ƒ 10.—; Dhr. C. F. ƒ 7,50; Mej. J. F. v. P. ƒ. 7.50; Dhr. A. J. G. ƒ 5.—; Dhr. W. M. S. ƒ 5.—; Dhr. W. M. L. B. ƒ 5.—; Mej. P. L. F. ƒ 2.50; Dhr. F. J. v. D. ƒ 1.50.

Verantwoording Hr. A. Roosing te Utrecht Hr. G. V. D. ƒ 10.—; Hr. J. F. F. ƒ 2.50.

Verantwoording mej. L. S. J. Majoewski te Naarden Dhr. J. de B. ƒ 20.—; Mej. J. H. B. ƒ 10.—; Mr J. G. D. ƒ 10.—; Dhr. C. W. S. ƒ 10.—; Mej. L. S. J. M. ƒ 10.—; Mej. V. H. Z. ƒ 2.50; Mej. A. K. ƒ I.—.

Vervolg huttenbouwactie op pagina 7.